Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Annika Wing-Hörnfalk


Verksamhetsområde
Hälsa och vård

Kompetens
Universitetsadjunkt inom omvårdnad
Legitimerad Sjuksköterska
Filosofie Magisterexamen med huvudområde omvårdnad.
Yrkesmässing handledarutbildning 120 hp


Undervisning
Undervisar i sjuksköterskeprogrammet inom verksamhetsförlagd utbildning.
Handleder kandidatuppsatser.
Kursansvarig för kurser inom verksamhetsförlagd utbildning.
Undervisning inom Human Biomedicin
Kliniska SlutexaminationerForskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Övrigt:
Kombinationstjänstlärare
Utveckling av handledningsmodellen
Internationaliseringsansvarig

Länkar:
arrow In English

Bild på Annika Wing-Hörnfalk

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Universitetsadjunkt Omvårdnad

Hus / Rum:
Varberg

Telefon:
+46 (0) 35 16 74 59

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31