Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bertil Svensson


Verksamhetsområde
Professor i datorsystemteknik vid Högskolan i Halmstad sedan 1998 och vid Chalmers tekniska högskola sedan 1991.

Forskning, doktorandhandledning, undervisning på forskarutbildningsnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå.

Programdirektör för forskningsprofilen CERES - Centrum för forskning om inbyggda system - vid Högskolan i Halmstad.

Programdirektör för Forskning för Innovation, Högskolan i Halmstads strategiska forskningsprogram (KK-miljö).

Ledamot av:

- Rektors ledningsråd vid Högskolan i Halmstad
- Styrelsen för Högskolan i Halmstads InvesteringsAB, HHIAB
- Styrelsen för Högskolans i Halmstad UtvecklingsAB, HHUAB


Kompetens
Tekn. dr. i digital- och datorteknik, Lunds tekniska högskola, 1983
Professor i datorsystemteknik, Chalmers tekniska högskola, 1991
Professor i datorsystemteknik, Högskolan i Halmstad, 1998

Forskningsinriktning: Parallelldatorarkitektur för inbyggda system. Energieffektiv trådlös kommunikation. Tillämpningar av inbyggda system.Undervisning
Avancerad nivå: Examensarbeten.

Forskningsnivå: Parallella och omkonfigurerbara arkitekturer för inbyggda system - aktuell forskning och utveckling

Forskarhandledare för: 24 Licentiatavhandlingar, 18 Doktorsavhandlingar

Huvudhandledare för följande disputerade:

Vid Luleå Tekniska Universitet:
Tomas Nordström, 1995

Vid Chalmers tekniska högskola:
Toomas Plaks, 1997,
Jan Jonsson, 1997,
Mikael Taveniku, 1997,
Guang Li, 1999,
Håkan Forsberg, 2003,
Sven Eklund, 2004,

Vid Högskolan i Halmstad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola:
Lars Bengtsson, 1997,
Magnus Jonsson, 1999,
Maarja Kruusmaa , 2002,
Nicholas Wickström, 2004, (bitr. handledare: Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad)
Björn Åstrand, 2005, (bitr. handledare: Albert-Jan Baerveldt, Högskolan i Halmstad)
Ola Bengtsson, 2006, (bitr. handledare: Albert-Jan Baerveldt, Högskolan i Halmstad)
Anders Åhlander, 2007,
Urban Bilstrup, 2008
Jerker Bengtsson, 2009
Björn Nilsson, 2010
Zain-ul-Abdin, 2011


Forskning
Parallelldatorarkitektur, strömsnål trådlös kommunikation.

Urval publikationer nyligen:

Nilsson, B., L. Bengtsson, B. Svensson, U. Bilstrup, PA. Wiberg, An active backscatter wake-up and tag identification extraction protocol for low cost and low power active RFID, IEEE Int Conf on RFID-Techn and Appl 2010, Guangzhou, China, Jun 2010, pp. 86-91.

Nilsson, E., B. Nilsson, L. Bengtsson, and B. Svensson,A low power - long range active RFID-system consisting of active backscatter transponders, IEEE Int Conf on RFID-Techn and Appl 2010, Guangzhou, China, Jun 2010.

Bengtsson, J., B. Svensson, Manycore performance analysis using timed configuration graphs, 2009 IEEE Int.Conf on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS IX), Samos, Greece, Jul 2009

Zain-ul-Abdin, B. Svensson, Evolution in architectures and programming methodologies of coarse-grained reconfigurable computing, Journal of Microprocessors and Microsystems 33 (2009) 161178

Forskningsmiljö:
arrow Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)


Övrigt:
Publikationer:
Ca 100 artiklar publicerade i internationella tidskrifter och i proceedings från internationella konferenser med full-paper review.
Medförfattare till två böcker samt medredaktör för en.

Utvalda tidigare publikationer:

LUCAS Associative Array Processor Design, Programming and Application Studies. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 216, Springer Verlag, 1986. With C. Fernström and I. Kruzela.

Nordström, T. and B. Svensson, Using and designing massively parallel computers for artificial neural networks, Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 14, No. 3, pp. 260-285, 1992.

Li. G.and B. Svensson, Navigating with a focus-directed mapping network, Autonomous Robots, Vol. 7, No. 1, pp. 19-30, Jul 1999.

Åhlander, A., B. Svensson, H. Hellsten, K. Lind, and J. Lindgren Architectural challenges in memory-intensive, real-time image forming Proc. 36th Annual International Conference on Parallel Processing, XiAn, China, Sep 10-14, 2007Länkar:
arrow CERES
arrow Hemsida
arrow IDE - Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

Bild på Bertil Svensson

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för informationsteknologi

Befattning:
Professor Datorsystemteknik

Hus / Rum:
Hus E / 318

Telefon:
+46 (0) 35 16 71 31

Mobiltelefon:
070-648 08 43

E-post:

Avdelning/Akademi:
Högskolekansliet

Befattning:
Strategisk rådgivare

Hus / Rum:
Hus C / 214

Telefon:
+46 (0) 35 16 71 31

Mobiltelefon:
070-648 08 43

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-27