Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kristina Thorell


Kompetens
Fil. dr

Undervisning
Huvudsakligt undervisningsområde: kulturgeografi

Forskning
Huvudsakligt forskningsområde: nordiska landskap.Länkar:
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Thorell, Kristina (2015). Vad påverkar trafiksäkerhet?. Plan : planering av stad & land (5), s. 40 - 45. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2015). Regionala variationer i förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning. Geografiska Notiser, 73 (2), s. 59 - 67. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Thorell, Kristina (2011). Hur skapas bättre förankring?. Naturvårdskedjan : för en effektiv naturvård. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. S. 102 - 103. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2011). Ett praktiskt exempel på lokala åtgärdsplaner. Naturvårdskedjan : för en effektivare naturvård. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. S. 108 - 109. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Thorell, Kristina (2013). Bottom-up approaches within tourism planning of the cultural landscape. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2011). Stakeholders. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2004). Landscape management on the basis of local perspectives and resources. : "One Earth - Many Worlds": 30th Internation Geographical Congress, Glasgow 2004. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Thorell, Kristina, (2008). Naturvårdsplanering med förankring i det lokala : Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i vården av värden i odlingslandskapet. Diss. Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2008. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Licentiatavhandling, monografi
 • Thorell, Kristina, (2005). Bevarandeplanering i landsbygdens landskap : Vägar mot förankring i det lokala. Licentiatavhandling. Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2005. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Övrigt
 • Thorell, Kristina (2013). Bottom-up approaches within planning of the cultural landscape : preconditions for participation and decentralization.. , Halmstad. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rapport
 • Thorell, Kristina (2015). Diskurs, kulturvärden och mörk turism. Halmstad. 19 s. (RIST Publication ; 2). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2013). Att utbilda i entreprenörskap - en praktisk orientering : Slutrapport från projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar. Halmstad. 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Kristina Thorell

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Kulturgeografi

Hus / Rum:
Hus Q / 434

Telefon:
+46 (0) 35 16 77 30

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31