Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kristina Thorell


Kompetens
Filosofie doktor, år 2008, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Undervisning
Huvudsakliga undervisningsområden:
•Kulturgeografi med inriktning mot turism, miljö- och fysisk planering,
•Ekonomisk geografi med fokus mot globalisering och internationalisering av marknader.
•Geografi kretsat kring hur rum och platser representeras.
•Entreprenörskap och företagsutveckling.
•Geografi med inriktning mot idéhistorisk utveckling, kartografi och GIS, politisk geografi, naturresurshushållning, stadsutveckling samt jord- och livsmedelsförsörjning.
•Turismvetenskap med fokus mot destinationsutveckling, ekoturism och kulturturism.
•Vetenskaplig metod med vetenskapsteori samt handledning av kandidatuppsatser.


Forskning
Huvudsakliga forskningsområden:
•Landskapsplanering.
•Mentala bilder och emotiva upplevelser av landskap.
•Socialt kapital och kapacitetsbyggande.
•Institutionella barriärer i planerings- utvecklingsarbete inom offentlig sektor.
•Utfall i decentraliserad naturvård.
•Entreprenörskap i kultur- och turismutbildningar.
•Landsbygdsutveckling.


Länkar:
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Thorell, Kristina (2011). Ett praktiskt exempel på lokala åtgärdsplaner. Naturvårdskedjan : för en effektivare naturvård. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. S. 108 - 109. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2011). Hur skapas bättre förankring?. Naturvårdskedjan : för en effektiv naturvård. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. S. 102 - 103. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Thorell, Kristina (2013). Bottom-up approaches within tourism planning of the cultural landscape. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2011). Stakeholders. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2005). Landscape Management on the Basis of Local Capacitites. ISSRM 2005: From Knowledge to Management. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2004). Landscape management on the basis of local perspectives and resources. : "One Earth - Many Worlds": 30th Internation Geographical Congress, Glasgow 2004. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Thorell, Kristina, (2008). Naturvårdsplanering med förankring i det lokala : Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i vården av värden i odlingslandskapet. Diss. Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2008. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Licentiatavhandling, monografi
 • Thorell, Kristina, (2005). Bevarandeplanering i landsbygdens landskap : Vägar mot förankring i det lokala. Licentiatavhandling. Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2005. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Övrigt
 • Thorell, Kristina (2013). Bottom-up approaches within planning of the cultural landscape : preconditions for participation and decentralization.. , Halmstad. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rapport
 • Thorell, Kristina (2015). Möjligheten att förse en växande befolkning med livsmedel i framtiden : ett globalt perspektiv. BTRS, Göteborg. 4 s. (BTRS ((Brilliant Teaching and Research in Sustainablility) ; 2015:1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Thorell, Kristina (2014). Att undervisa i kreativ processledning med entreprenörskap. BTRS, Göteborg. 26 s. (BTRS ((Brilliant Teaching and Research in Sustainablility) ; 2014:1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Thorell, Kristina (2014). Natur- och kulturturism i ett internationellt perspektiv. BTRS, Göteborg. 17 s. (BTRS (Brilliant Teaching and Research in Sustainablility) ; 2014:3). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Thorell, Kristina (2013). Att utbilda i entreprenörskap - en praktisk orientering : Slutrapport från projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar. Halmstad. 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Thorell, Kristina (2013). Högskolepedagogik i en postmodern tid : lagtexter, teoretiska hjälpmedel och reflektioner. BTRS, Göteborg. (BTRS (Brilliant Teaching and Research in Sustainablility)). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Kristina Thorell

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Kulturgeografi

Hus / Rum:
Hus Q / 434

Telefon:
+46 (0) 35 16 77 30

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-02-10