Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

KRISTINA THORELLKompetens
Filosofie doktor, år 2008, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Undervisning
Huvudsakliga undervisningsområden:
•Kulturgeografi med inriktning mot turism, miljö- och fysisk planering,
•Ekonomisk geografi med fokus mot globalisering och internationalisering av marknader.
•Geografi kretsat kring hur rum och platser representeras.
•Entreprenörskap och företagsutveckling.
•Geografi med inriktning mot idéhistorisk utveckling, kartografi och GIS, politisk geografi, naturresurshushållning, stadsutveckling samt jord- och livsmedelsförsörjning.
•Turismvetenskap med fokus mot destinationsutveckling, ekoturism och kulturturism.
•Vetenskaplig metod med vetenskapsteori samt handledning av kandidatuppsatser.


Forskning
Huvudsakliga forskningsområden:
•Landskapsplanering.
•Mentala bilder och emotiva upplevelser av landskap.
•Socialt kapital och kapacitetsbyggande.
•Institutionella barriärer i planerings- utvecklingsarbete inom offentlig sektor.
•Utfall i decentraliserad naturvård.
•Entreprenörskap i kultur- och turismutbildningar.
•Landsbygdsutveckling.


Länkar:
arrow In English

Bild på KRISTINA THORELL

Kontaktinformation
Sektion/Enhet:
Sektionen för humaniora

Befattning:
Universitetslektor Kulturgeografi

Hus / Rum:
Hus F / F408

Telefon:
+46 (0) 35 16 77 30

E-post:

Sidan uppdaterad 2014-03-24