Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kristina ThorellKompetens
Filosofie doktor, år 2008, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Undervisning
Huvudsakliga undervisningsområden:
•Kulturgeografi med inriktning mot turism, miljö- och fysisk planering,
•Ekonomisk geografi med fokus mot globalisering och internationalisering av marknader.
•Geografi kretsat kring hur rum och platser representeras.
•Entreprenörskap och företagsutveckling.
•Geografi med inriktning mot idéhistorisk utveckling, kartografi och GIS, politisk geografi, naturresurshushållning, stadsutveckling samt jord- och livsmedelsförsörjning.
•Turismvetenskap med fokus mot destinationsutveckling, ekoturism och kulturturism.
•Vetenskaplig metod med vetenskapsteori samt handledning av kandidatuppsatser.


Forskning
Huvudsakliga forskningsområden:
•Landskapsplanering.
•Mentala bilder och emotiva upplevelser av landskap.
•Socialt kapital och kapacitetsbyggande.
•Institutionella barriärer i planerings- utvecklingsarbete inom offentlig sektor.
•Utfall i decentraliserad naturvård.
•Entreprenörskap i kultur- och turismutbildningar.
•Landsbygdsutveckling.


Länkar:
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Thorell, Kristina (2011). Hur skapas bättre förankring?. Naturvårdskedjan : för en effektivare naturvård. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. S. 102 - 103. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2011). Ett praktiskt exempel på lokala åtgärdsplaner. Naturvårdskedjan : för en effektivare naturvård. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. S. 108 - 109. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Samlingsverk (redaktörskap)
 • Thorell, Kristina. (2014) (ed.). Natur- och kulturturism i ett internationellt perspektiv. BTRS 2014:3, Göteborg. 17 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Thorell, Kristina (2013). Bottom-up approaches within tourism planning of the cultural landscape. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2011). STAKEHOLDERS : Engagement in rural development. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2005). Landscape Management on the Basis of Local Capacitites.. ISSRM 2005: From Knowledge to Management.. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2004). Landscape management on the basis of local perspective and resources. : "One Earth - Many Worlds": 30th Internation Geographical Congress, Glasgow 2004. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2003). Lokalt deltagande för biologisk mångfald.. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Proceedings (redaktörskap)
 • Thorell, Kristina. (2013) (ed.). Högskolepedagogik i en postmodern tid : lagtexter, teoretiska hjälpmedel och reflektioner. BTRS, Göteborg. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Thorell, Kristina, (2008). Naturvårdsplanering med förankring i det lokala : Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i naturvården. Diss. Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2008. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Licentiatavhandling, monografi
 • Thorell, Kristina, (2005). Bevarandeplanering i landsbygdens landskap : vägar mot förankring i det lokala. Licentiatavhandling. Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2005. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Manuskript (preprint)
 • Thorell, Kristina Landsbygden och den regionala utvecklingen; framgångsfaktorer för policyutveckling.. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina Urbangeografi : Introduktion till stadens rumsliga struktur och innehåll. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Thorell, Kristina Landscape Perception and Evaluation; a litterature review.. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Övrigt
 • Thorell, Kristina (2013). Bottom-up approaches within planning of the cultural landscape : preconditions for participation and decentralization.. , Halmstad. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rapport
 • Thorell, Kristina (2014). Att undervisa i kreativ processledning med entreprenörskap. BTRS, Göteborg. 26 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Thorell, Kristina (2013). Att utbilda i entreprenörskap - en praktisk orientering : Slutrapport från projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar. Halmstad. 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Kristina Thorell

Kontaktinformation
Sektion/Enhet:
Sektionen för humaniora

Befattning:
Universitetslektor Kulturgeografi

Hus / Rum:
Hus F / F408

Telefon:
+46 (0) 35 16 77 30

E-post:

Sidan uppdaterad 2014-10-23