Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Johanna Jansson


Verksamhetsområde
Jag är ansvarig för Skrivpunktens verksamhet, där jag hjälper studenter att utveckla sitt akademiska skrivande.

Kompetens
Universitetsadjunkt i svenska och svenska som andraspråk

Undervisning
Jag undervisar i svenska och svenskdidaktik på lärarprogrammet, samt undervisar i svenska på Språkvetarprogrammet och på programmet Hållbar turismutveckling. Jag kommer ofta in i kurser som berör skrivande eller svenska som andraspråk, och kurser som har ett mångfaldsperspektiv.
Bild på Johanna Jansson

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetsadjunkt Svenska

Hus / Rum:
Hus Q / 411E

Telefon:
+46 (0) 35 16 76 46

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31