Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Susanne Bergh


Verksamhetsområde
Arbete och välfärd

Kompetens
Fil.mag. Socialt arbete

Undervisning
Undervisar i Socialt arbete

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Länkar:
arrow Forskargrupp: Wigforssgruppen
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


  • Rapport
  • Szönyi, Kristina, Bergh, Susanne, Tideman, Magnus (2014). Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process. Utvärdering av 172 projekt med målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning som under perioden 1994–2011 fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden. Arvsfonden, Stockholm. 187 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
  • Bergh, Susanne, Skogman, Eva, Tideman, Magnus (2010). Vågar lite mer : Studerandes erfarenheter av längre folkhögskolekurser riktade till personer med utvecklingsstörning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Härnösand. 60 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
  • Mineur, Therése, Bergh, Susanne, Tideman, Magnus (2009). Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning - en kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning 1998 - 2009. Halmstad University, Halmstad. 53 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Susanne Bergh

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Universitetsadjunkt Socialt arbete

Hus / Rum:
Hus R / 5312

Telefon:
+46 (0) 35 16 72 83

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31