Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lars Kristén


Verksamhetsområde
Hälsa och idrott

Kompetens
Doktor Lärande

Undervisning

Kristén undervisar inom Lärarutbildningen Idrott och hälsa där han även är ämnes- och inriktningsansvarig, inom Idrottsvetenskapligt program, Handikapp-vetenskapliga kurser och Anpassad Fysisk Aktivitets (AFA)-kurser vilka Kristén själv utvecklat samt specialpedagogiska kurser. Kristén är utbildad Idrottslärare med en specialisering inom rehabilitering och handikappidrott och har arbetat både inom ungdomsskolan och sjukvården. Han handleder studenter på C- och D nivå samt examensarbeten inom lärarutbildningen.


Forskning
Doktor Lars Kristéns forskning är fokuserad på barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras inkludering i Idrott och hälsa genom Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) samt den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan och det sociala stödets betydelse. Forskning och utbildning inom området bedrivs i nära samarbetet med de nationella och internationella nätverk som omnämns senare i texten. Kristén intresserar sig för frågor angående Idrott och Hälsa, AFA men vill också att bidra till utvecklingen av forskning, undervisning och samverkan med omvärlden inom pedagogikens kunskapsområde i stort. Kristén vill verka för styrkeområdet Livskvalitet samt ett mångfaldsperspektiv inom pedagogiken.

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Övrigt:
Internationalisering
Kristén har samarbete med både nationella och internationella nätverk.
Nationellt; Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA); Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet för barn och ungdom (NCFF), Örebro universitet samt samarbete med övriga högskolor och universitet ( 16 lärosäten).
Internationellt; Nordic Network on Adapted Physical Activity (NANAFA), FoU-nätverk inom nordiska ministerrådet, NORDPLUS. European federation of adapted physical activity (EUFAPA). Thematic network on adapted physical activity (THENAPA). Kristén är med och utvecklar ett nätverk inom AFA samt tillsammans med Region Halland finna en strategi för forskning tillika forskningsprojekt inom AFA, folkhälsa i samverkan med omliggande samhället.
Kristén håller på att starta upp en forskningsbaserad verksamhet kring inkludering av barn med funktionsnedsättningar inom ämnet Idrott och hälsa i Sverige tillsammans med ett av de nationella nätverken.

Länkar:
arrow Forskning: Kamratstöd i skolan
arrow In English
arrow Publikationer
arrow SNAFA

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Kristén, Lars, Ivarsson, Andreas, Parker, James, Ziegert, Kristina (2015). Future challenges for intervention research in health and lifestyle research : A systematic meta-literature review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Klavina, Aija, Jerlinder, Kajsa, Kristén, Lars, Hammar, Lena, Soulie, Tine (2014). Cooperative oriented learning in inclusive physical education. European Journal of Special Needs Education, 29 (2), s. 119 - 134. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kristén, Lars (2004). Idrott som habilitering och rehabilitering i ett samhällsperspektiv. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning, 13 (2), s. 24 - 28. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Kristén, Lars, Patriksson, Göran, Fridlund, Bengt (2003). Parents' conceptions of the influences of participation in a sports programme on their children and adolescents with physical disabilities. European Physical Education Review, 9 (1), s. 23 - 41. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Kristén, Lars (2010). Anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder. Hälsa och livsstil : forskning och praktiska tillämpningar. Studentlitteratur, Lund. S. 157 - 171. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Kristén, Lars, Ivarsson, Andreas, Parker, James, Ziegert, Kristina (2015). Challenges for Intervention Research in Health and Lifestyle Research – A Systematic Meta-literature Review. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Klavina, Aija, Kristén, Lars, Hammar, Lena, Jerlinder, Kajsa, Soulie, Tine (2012). Cooperation directed learning in inclusive physical education. EUCAPA 2012, Book of abstracts. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Klavina, Aija, Kristén, Lars, Hammar, Lena, Jerlinder, Kajsa, Soulié, Tine (2011). Peer–tutoring and cooperative learning in PE : a collaborative project. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kristén, Lars (2009). Adapted physical activity : a study of sports for the disabled in the Swedish community. Book of abstracts / ISAPA 2009. S. 91 - 91. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kristén, Lars (2008). Adapted physical activity : Active healthy lifestyle for all. Proceedings / Nordic conference Health, participation and effects of sport and exercise 2-4 October 2008 : <em></em>. S. 15 - 15. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kristén, Lars, Patriksson, Göran, Fridlund, Bengt (2003). Benefits of sport activities for disabled children and youth. / Die Bedeutung des Sports fuer behinderte Kinder und Jugendliche. Towards a society for all through adapted physical activity : Proceedings. Kongressbericht Wien 3-7 juli 2001. S. 394 - 398. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
 • Kristén, Lars (2003). Possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities : an explorative and evaluative study. Diss. (sammanfattning). Luleå : Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska univ., 2003. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rapport
 • Kristén, Lars, Jonasson, Mikael (2012). Projekt SwingPingis : Slutrapport. Hälsoteknikcentrum Halland, Högskolan i Halmstad, Halmstad. 20 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Kristén, Lars (2008). Handslaget - från idé till utvärdering : Om projekt, ekonomi och verksamhet. Riksidrottsförbundet, Stockholm. 127 s. (Handslaget FOU ; 2007:16). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kristén, Lars (2006). Report. The conference of adapted physical activity in Örebro, Sweden, 12-16 September 2006.. Högskolan i Halmstad, Högskolan. 39 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Lars Kristén

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Universitetslektor Pedagogik

Hus / Rum:
Hus R / 4114

Telefon:
+46 (0) 35 16 72 15

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31