Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Jörgen Johansson


Verksamhetsområde
Samhälle och kommunikation

Kompetens
Docent Statsvetenskap

Undervisning
Kurser inom områden som berör: politisk teori, demokratiteori, förvaltningspolitik, jämförande politik, statsvetenskapliga analysinriktningar och uppsatshandledning på B,C samt D-nivåer. Undervisning i samhällskunskap och handledning av examensarbeten inom lärarutbildningenForskning
Min forskning är inriktad mot frågor rörande politisk organisering (demokrati, implementering, samverkan, förhandling, nätverk) främst inom områdena kommunalpolitik och regional utvecklingspolitik.

Jag har, inom ramen för ett antal forskningsprojekt analyserat svensk regionalisering (regionförsök, samverkansorgan och kommunernas omvärldskontakter). För närvarande avslutas ett forskningsprojekt som behandlat politisk styrning av den regionala utvecklingspolitiken med empiriska nerslag i dels Halland och i Gnosjöregionen.

Utveckling av svensk regionalpolitik, från dess initiering på 1950-talet fram till idag, utgör ett annat forskningsområde och för närvarande planeras en övergripande studie av hur svensk regionalpolitik omvandlats från en idé till om att Hela Sverige skulle leva till en politik som idag är fokuserad vid ett intresse att i alla regioner skapa ekonomisk tillväxt.Forskningsmiljö:
arrow Centrum för Samhällsanalys (CESAM)
arrow Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)
arrow Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL)


Övrigt:
Utöver det statsvetenskapligt orienterade forskningsintresset bedriver jag också utbildningsvetenskaplig forskning inom ramen för forskningsmiljön om utbildning och lärande inom lärarutbildningen. Detta forskningsarbete behandlar politikämnets didaktik och kretsar kring didaktiska grundproblem rörande undervisning om politik, demokrati och värdegrundsfrågor.Länkar:
arrow Forskargrupp: Politisk Kommunikation
arrow In English
arrow Publikationer

Bild på Jörgen Johansson

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Statsvetenskap

Hus / Rum:
Hus Q / 250

Telefon:
+46 (0) 35 16 74 76

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-27