Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Urban Johnson


Verksamhetsområde
Hälsa och idrott

Kompetens
Professor Psykologi inriktning idrott

Undervisning
Undervisar inom Idrottspsykologi
Min undervisning på idrottsrelaterade kurser handlar om frågor som rör idrott- och hälsopsykologi vid tävlings- och motionsidrott. Vidare undervisar jag kring gruppdynamik och dess koppling till främst lagidrotten samt hur man kan tillämpad idrottspsykologiska teorier i praktisk träning. Under de senaste åren har jag också varit forskningsansvarig för forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI).


Forskning
De senaste 20 åren har min forskning främst varit inriktad mot att studera psykosociala riskfaktorer i relation till skadeuppkomst samt under rehabiliteringen av långtidsskadade idrottare, men också tillämpad idrottspsykologi och rådgivning.
Utmärkande för min samlade forskning kring psykologiska perspektiv på prevention och rehabilitering av idrottsskada är analyser av olika typer av data baserat på skilda designer. Mest frekvent förekommer kvalitativa studier, fallstudier, tvärsnittstudier, longitudinella och prospektiva studier samt experimentella designer. Samma gäller undersökningspopulationen där såväl tävlingsidrottare, barn och ungdomsidrottare, motionärer, tränare och ledare samt läkare och sjukgymaster ingår. Vidare betonas den bredd av nationella och internationella samarbetspartners som medverkar i de olika studierna (t ex Australien och Portugal).


Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Övrigt:
Efter flera år som ledare inom idrotten och som praktiskt arbetande idrottspsykologisk rådgivare har intresset för att koppla teori och praktik utvecklats. Denna nyfikenhet har lett till intresset att närmare studera effekter av idrottspsykologisk rådgivning, men också reflektioner kring skillnader och likheter avseende tillämpad idrottspsykologi i olika länder. En gemensam nämnare är att generera teorianknuten empiri i syfte att ge uppslag och riktlinjer för tillämpat idrottspsykologisk arbete för nämnda målgrupper.

Länkar:
arrow In English
arrow Publikationer Urban Johnson

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas, Engström, Björn, Skillgate, Eva, Werner, Suzanne (2015). Sports injury prevention in Swedish elite floorball players : evaluation of two consecutive seasons. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 23 (3), s. 899 - 905. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban, Engström, Björn, Skillgate, Eva, Werner, Suzanne (2015). A psychological injury prevention group intervention in Swedish floorball. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 23 (11), s. 3414 - 3420. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stenling, Andreas, Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Lindwall, Magnus (2015). Bayesian Structural Equation Modeling in Sport and Exercise Psychology. Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), 37, s. 410 - 420. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Stambulova, Natalia (2015). Editorial to the QHW Thematic Cluster “Health, Physical Activity and Lifestyle”. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Kenttä, Göran, Ivarsson, Andreas, Alvmyren, Ingela, Karlsson, Marcus (2015). An ultra-runner's experience of physical and emotional challenges during a 10-week continental run. International Journal of Sport and Exercise Psychology. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Stenling, Andreas, Fallby, Johan, Johnson, Urban, Borg, Elin, Johansson, Gunnar (2015). The predictive ability of the talent development environment on youth elite football players' well-being : A person-centered approach. Psychology of Sport And Exercise, 16 (Part 1), s. 15 - 23. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Andersen, Mark B., Fallby, Johan, Altemyr, Mats (2015). It Pays to Pay Attention : A Mindfulness-Based Program for Injury Prevention with Soccer Players. Journal of Applied Sport Psychology, 27 (3), s. 319 - 334. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Andersen, Mark B., Stenling, Andreas, Johnson, Urban, Lindwall, Magnus (2015). Things We Still Haven’t Learned (So Far). Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), 37 (4), s. 449 - 461. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban, Engström, Björn, Skillgate, Eva, Werner, Susanne (2014). Psychological antecedents of overuse injuries in Swedish elite floorball players. Athletic Insight : The Online Journal of Sport Psychology, 6 (2), s. 155 - 172. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Tranaeus, Ulrika, Ivarsson, Andreas (2014). Current Status and Future Challenges in Psychological Research of Sport Injury Prediction and Prevention : A Methodological Perspective. Revista de Psicología del Deporte, 23 (2), s. 401 - 409. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Lindwall, Magnus, Gustafsson, Henrik, Altemyr, Mats (2014). Psychosocial stress as a predictor of injury in elite junior soccer : A latent growth curve analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, 17 (4), s. 366 - 370. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2014). Are all predicted relationships linear by nature? A note about quantile regression in sport and exercise psychology. Athletic Insight : The Online Journal of Sport Psychology, 6 (2), s. 115 - 123. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Hinic, Hansi, Billström, Anders, Gäbel, Håkan (2013). Transplant Recipients’ Experience of Participation at the World Transplant Games in Gothenburg 2011 : A Study of Psychological Well-being. The Open Transplantation Journal, 7, s. 1 - 9. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Podlog, Leslie (2013). Psychological predictors of injury occurrence : A prospective investigation of professional Swedish soccer players. Journal of sport rehabilitation, 22 (1), s. 19 - 26. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2013). Upplevd stress ökar risken för fotbollsskada. Idrottsmedicin (3), s. 21 - 23. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Andersen, Mark B, Johnson, Urban, Lindwall, Magnus (2013). To Adjust or Not Adjust : Nonparametric Effect Sizes, Confidence Intervals, and Real-World Meaning. Psychology of Sport And Exercise, 14 (1), s. 97 - 102. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wylleman, Paul, Johnson, Urban (2012). Sport psychology and the Olympic Games : An introduction in the special issue. Psychology of Sport And Exercise, 13 (5), s. 658 - 659. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stambulova, Natalia, Stambulov, Alexander, Johnson, Urban (2012). ‘Believe in Yourself, Channel Energy, and Play Your Trumps’ : Olympic Preparation in Complex Coordination Sports. Psychology of Sport And Exercise, 13 (5), s. 679 - 686. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Edvardsson, Arne, Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2012). Is a cognitive-behavioural biofeedback intervention useful to reduce injury risk in junior football players?. Journal of Sports Science and Medicine (JSSM), 11 (2), s. 331 - 338. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Bengtsson, Sverker, Johnson, Urban (2012). Time, Money and Support : Student-Athletes Transition to High Achivement Sport. Athletic Insight : The Online Journal of Sport Psychology, 4 (2), s. 1 - . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban (2011). Psychosocial risk factors preceding overuse injury in floor-ball. British Journal of Sports Medicine, 45 (4), s. 377 - 377. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas (2011). Psychological predictors of sport injuries among junior soccer players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21 (1), s. 129 - 136. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Andersson, Kristian, Fallby, Johan (2011). Sport Psychology Consulting Among Swedish Premier Soccer Coaches. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9 (4), s. 308 - 322. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2011). Athletes’ experiences of psychosocial risk factors preceding injury. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 3 (1), s. 99 - 115. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stambulova, Natalia, Johnson, Urban (2010). Novice consultants' experiences : Lessons learned by applied sport psychology students. Psychology of Sport And Exercise, 11 (4), s. 295 - 303. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas (2010). Otillräcklig återhämtning ökar skaderisken. Svensk Idrottsmedicin, 29 (1), s. 22 - 24. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2010). Psychological factors as predictors of injuries among senior soccer players : a prospective study. Journal of Sports Science and Medicine (JSSM), 9 (2), s. 347 - 352. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2006). Sport Psychology – Past, Present and Future : The Perceptions of Swedish Sport Psychology Students. Athletic Insight : The Online Journal of Sport Psychology, 8 (3), s. 64 - 78. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lindwall, Magnus, Johnson, Urban (2005). När julgranen blir måttet på skogen : Mental träning, vetenskap och psykologi utifrån ett tillämpat forskningsperspektiv. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning, 15 (2), s. 49 - 51. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Ekengren, Johan, Andersen, Mark B. (2005). Injury Prevention in Sweden : Helping Soccer Players at Risk. Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), 27 (1), s. 32 - 38. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2000). Short-term psychological intervention : A study of long-term-injured competitive athletes. Journal of sport rehabilitation, 9 (3), s. 207 - 218. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (1997). Coping strategies among long-term injured competitive athletes. A study of 81 men and women in team and individual sports. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 7 (6), s. 367 - 372. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (1997). A three-year follow-up of long-term injured competitive athletes : Influence of psychological risk factors on rehabilitation. Journal of sport rehabilitation, 6 (3), s. 256 - 271. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Artikel, forskningsöversikt
 • Tranaeus, Ulrika, Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2015). Evaluation of the effects of psychological prevention interventions on sport injuries : A meta-analysis. Science & sports, 30 (6), s. 305 - 313. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2009). Varför blir fotbollsspelare skadade? : ett utmanande psykologiskt forskningsområde. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning, 18 (4), s. 16 - 20. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2008). Cultural Challenges Working with a Gymnast and His Coach in Preparation of Olympic Qualification Tournament 2004 : A Swedish-Russian Case. Journal of Tianjin University of Sport, 23 (3), s. 186 - 187. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2008). Mental återhämtning och rehabilitering efter idrottsskada. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning, 17 (1), s. 36 - 39. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2007). Psychosocial antecedents to sport injury, prevention and intervention : An overview on theoretical approaches and empirical findings. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5 (4), s. 352 - 369. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Stambulova, Natalia, Johnson, Urban, Linnér, Lukas (2016). Student’s supervised practice on helping an elite Swedish golfer with performance and identity issues : Application of the Halmstad supervision model. Global Practices and Training in Applied Sport, Exercise, and Performance Psychology : A Case Study Approach. Psychology Press, Hove, East Sussex. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stambulova, Natalia, Johnson, Urban, Linnér, Lukas (2014). Insights from Sweden : Halmstad Applied Sport Psychology Supervision Model. Becoming a Sport, Exercise, and Performance Psychology Professional : A Global Perspective. Psychology Press, New York & London. S. 276 - 284. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Podlog, Leslie (2014). Sport injuries. Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology : Global perspectives and fundamental concepts. Routledge, Hove & New York. S. 877 - 891. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stambulova, Natalia, Johnson, Urban (2013). Athletes’ careers in Sweden : Facilitating socialization into sports and re-socialization upon retirement. Athletes' careers across cultures. Routledge, London. S. 197 - 208. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas (2013). Stressors as Antecedents to Sport Injuries : A Psychological Perspective. Advances in Psychology Research : Volume 97. Nova Science Publishers, Inc., New York. S. 83 - 102. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas (2013). Stressors as antecedents to sport injuries: A psychological perspective. Psychology of Injuries: Risk factors, perspectives andlong-term implications. Nova Science Publishers, Inc., New York. S. 88 - 102. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lindwall, Magnus, Johnson, Urban (2010). Fysisk aktivitet och psykologisk hälsa. Hälsa & Livsstil : forskning och praktisk tillämpning. Studentlitteratur, Lund. S. 173 - 189. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stambulova, Natalia, Johnson, Urban, Stambulov, Alexander (2009). Sport psychology consulting in Russia and Sweden. Cultural sport psychology. Human Kinetics, Champaign. S. 125 - 140. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2007). Psychosocial antecedents to sport injury prevention : A case study of competitive soccer players at risk. Psychological bases of sport injuries. Fitness Information Technology, Morgantown, WV. S. 39 - 49. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Claeson, Andreas, Johnson, Urban (2007). Psychological perspectives on post-surgery and conservative rehabilitation following along-term sport injury. Svensk idrottspsykologisk förening, SIPF : Årsbok 2007. Svensk idrottspsykologisk förening, Örebro. S. 31 - 46. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Gunnarsson, Martin, Petersson, Jerry (2004). Ledarskap – individen i gruppen. Perspektiv på sport management. SISU idrottsböcker, Stockholm. S. 122 - 155. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2004). Psychosocial antecedents to injury and illness. Psychology for the Physical and Manual Therapies. Churchill Livingstone, Edinburgh. S. 9 - 19. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Fallby, Johan, Stambulova, Natalia, Johnson, Urban (2004). Rådgivarens roll i Sverige och världen. Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker, Stockholm. S. 68 - 91. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Fallby, Johan, Johnson, Urban (2004). Den idrottspsykologiska rådgivaren. Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU-förlag. S. 18 - 33. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Weman-Josefsson, Karin Anna, Halila, Fawzi, Johnson, Urban, Wickström, Nicholas, Wärnestål, Pontus (2015). Digital Innovations and Self-determined exercise motivation : an interdisciplinary approach. Proceedings of The 6th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC March 2015. Orlando, Florida.. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Weman Josefsson, Karin, Halila, Fawzi, Johnson, Urban, Wickström, Nicholas, Wärnestål, Pontus (2015). Digital interventions in self-determined exercise motivation – interdisciplinary innovations. ISBNPA 2015 : Advancing Behavior Change Science : 3rd – 6th June 2015: Abstract Book. S. 592 - 592. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Weman Josefsson, Karin, Ebbesson, Esbjörn, Halila, Fawzi, Johnson, Urban, Lund, Jesper, Wickström, Nicholas, Wärnestål, Pontus (2015). Application of self-determination theory in the e-health industry – promoting sustainable exercise motivation. Proceeding : 14th European Congress of Sport Psychology: Sport Psychology: Theories and Applications for Performance, Health and Humanity: 14-19 July 2015, Bern, Switzerland. S. 372 - 372. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2015). Do psychological based intervention programs prevent sport injuries to occur?. <em></em>Proceedings : 14<sup>th</sup> European Congress of Sport Psychology, 14-19 July 2015 in Bern, Switzerland. S. 174 - 174. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stambulova, Natalia, Johnson, Urban, Linnér, Lukas (2015). Halmstad applied sport psychology supervision model in action : a case of an elite swedish golfer. Proceedings : 14<sup>th</sup> European Congress of Sport Psychology: Sport Psychology: Theories and Applications for Performance, Health and Humanity: 14-19 July 2015, Bern, Switzerland. S. 105 - 105. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kentää, Göran, Podlog, Leslie, Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas (2015). Athletic identity as a predictor of overtraining and injury among elite Swedish athletes. Proceedings, 14th European Congress of Sport Psychology, 14-19 July 2015 in Bern, Switzerland. S. 326. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Stambulova, Natalia, Johnson, Urban (2015). Injury as a career transition : Experiences of a Swedish elite handball player. Proceedings : 14th European Congress of Sport Psychology: Sport Psychology: Theories and Applications for Performance, Health and Humanity: 14-19 July 2015, Bern, Switzerland. S. 241 - 242. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Edvardsson, Arne (2015). Psychologically based programs for injury prevention in football : a meta-analysis. Program and Abstracts : 8th World Congress on Science and Football Copenhagen, Denmark, 20-23 May, 2015. S. 69 - 70. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Andersen, Mark B., Tranaeus, Ulrika (2015). Psychosocial predictors of sport injury rates : A meta-analysis. Proceedings : 14th European Congress of Sport Psychology: Sport Psychology: Theories and Applications for Performance, Health and Humanity: 14-19 July 2015, Bern, Switzerland. S. 173 - 174. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Weman-Josefsson, Karin Anna, Halila, Fawzi, Johnson, Urban, Lindwall, Magnus, Wickström, Nicholas, Wärnestål, Pontus (2014). Digital innovations and self-determined exercise motivation : a person-centred perspective. Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte 2014 : Vetenskapliga papers presenterade vid Vitalis konferens, Svenska Mässan, Göteborg, 8-10 april 2014. S. 22 - 25. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Weman-Josefsson, Karin, Wärnestål, Pontus, Johnson, Urban, Halila, Fawzi, Wickström, Nicholas (2013). An interdisciplinary project plan on Digital Innovations and Self-determined Exercise Motivation. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban (2013). Psychological profile of injured and uninjured floorball players. International week of sport psychology, FEPSAC, Conference Proceedings. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Ivarsson, Andreas, Walden, Markus, Ekstrand, Jan, Hägglund, Martin (2013). Towards removing performance barriers : Prediction of burnout in female elite soccer players. International Week of Sport Psychology FEPSAC : Conference Proceedings, May 18th-19th 2013. S. 24 - 24. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Stenling, Andreas, Johnson, Urban, Fallby, Johan, Borg, Elin, Johansson, Gunnar (2013). Kan talangmiljön påverka psykisk hälsa hos unga akademifotbollsspelare?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Lindwall, Magnus, Gustafsson, Henrik, Altemyr, Mats (2013). Fatigue as a Predictor of Sport Injuries : A Latent Class Analysis. Abstracts of the ISSP 13<sup>th</sup> World Congress of Sport Psychology : July 21-26, 2013, Beijing Sport University, Beijing, China. S. 99 - 100. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2013). Design Issues in Pre-injury Research – A Note on Prediction and Experimental Design. Abstracts of the ISSP 13<sup>th</sup> World Congress of Sport Psychology : July 21-26, 2013, Beijing Sport University, Beijing, China. S. 40 - 40. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2013). History of Stressors Impact on Sport Injury Occurrence : A Meta-Analysis. Abstracts of the ISSP 13<sup>th</sup> World Congress of Sport Psychology : July 21-26, 2013, Beijing Sport University, Beijing, China. S. 275 - 275. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban (2012). Sports injury prevention : A psychological intervention program focusing floorball. Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science : 4-7th July ECSS Bruges 2012 – Belgium. S. 276 - 276. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2012). Methodological challenges in the prevention of sport injury : A behavioral perspective. European College of Sport Science : Book of Abstracts of the 17<sup>th</sup> Annual Congress of the European College of Sport Science: 4-7<sup>th</sup> July ECSS Bruges 2012: Belgium. S. 275 - 275. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Lindwall, Magnus (2012). Could level and change in psychosocial stress during a 7 week period predict sport injuries in a population of professional soccer players?. Proceedings of the 3rd Conference on Science and Soccer. S. 163 - 163. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Fallby, Johan, Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Lilja, Henrik, Hagen, Kjetil (2012). Psychosocial predictors of well-being among junior players in Swedish football academies. Proceedings of the 3rd Conference on Science and Soccer. S. 142 - 142. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Fallby, Johan, Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Lilja, Henrik, Hagen, Kjetil (2012). Psychosocial predictors of well-being among juniorplayers in Swedish football academies. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban (2011). Psychological factors and overuse injuries in floorball. Proceedings of the 13th European Congress of Sport Psychology, Madeira, Portugal. FEPSAC on-line publication. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Stambulova, Natalia, Johnson, Urban (2011). How to manage the dual roles of teacher and supervisor : Halmstad supervision model. Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-being and Health : Proceedings of the 13th FEPSAC European Congress of Sport Psyhology, 12th-17th July, Madeira Island, Portugal. S. 147. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Podlog, Leslie, Kenow, L, Colvin, K L, Granquist, M, Johnson, Urban (2011). Self presentation concerns and risky rehabilitation behaviors among adolescent athletes. Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-being and Health : Proceedings of the 13th FEPSAC European Congress of Sport Psychology. S. 223 - 223. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2011). Injury, prevention and rehabilitation in exercise and sport. Proceedings of the 13th European Congress of Sport Psychology, Madeira, Portugal. FEPSAC on-line publication. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2011). Ethical principles for applied sport psychologists of the European Sport Psychology Federation. Book of Abstracts of the 16th Annual Congress of the European College of Sport Science in Liverpool, United Kingdom from 6-9 July 2011. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2011). Psychological predictors of injury occurrence : A prospective investigation of competitive Swedish soccer players. Sport and Exercise Psychology : Human Performance, Well-Being and Health : Proceedings of the 13th FEPSAC European Congress of Sport Psychology. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Fallby, Johan, Johnson, Urban, Hagen, Kjetil, Lilja, Henrik (2011). Psychosocial factors influence on subjective well-being among adolescent football players. 7th ENYSSP Workshop : Book of Abstracts. S. 19 - 20. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Fallby, Johan, Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban, Hagen, Kjetil, Lilja, Henric (2011). Parental support as a predictors to success in adolescent male football. Proceedings of the 13th European Congress of Sport Psychology, Madeira, Portugal. FEPSAC on-line publication. S. 308. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Harwood, Chris, Johnson, Urban, Elbe, Anne-Marie, Wylleman, Paul (2010). Training of applied sport psychologists : A critical reflection of issues within Europe. Programme &amp; Abstract Book BASES Annual Conference 2010 : Challenging the Dogma. S. 34. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Weibull, Fredrik, Watt, Antony, Johnson, Urban (2009). Psychometric analysis of the Swedish version of the sport imagery ability measure. The 12th World Congress of Sport Psychology. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2009). Psychosocial antecedents and the occurrence of sport injury among competitive athletes. Congre`s International de Psychologie du Sport, Vincennes, 1-3 juillet 2009 : Actes. S. 123 - 123. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ivarsson, Andreas, Johnson, Urban (2009). Psychological predictors of sport injuries among soccer players. Book of abstracts / 5 Workshop of the European Network of Young Specialists in Sport Psychology. S. 34 - 35. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Elbe, A.-M., Lintunen, T., Apitzsch, E., Strengell, A.-M., Alfermann, D., Bakker, F., Boen, F., Cruz, J., Gernigon, C., Johnson, Urban, Papaioannou, A., Roberts, G., Serpa, S., Stambulova, Natalia, Stelter, R. (2009). Career and Employment Survey for the Former Students of the European Master’s Programme in Sport and Exercise Psychology. Congre`s International de Psychologie du Sport, Vincennes, 1-3 juillet 2009 : Actes. S. 121 - 121. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban (2008). An injured athletes way back from board room to sports ground : a case study. Proceedings of the Nordic Conference: Health, participation and effects of sport and exercise. S. 23 - 23. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tranaeus, Ulrika, Johnson, Urban (2008). Reduction of sport injuries in male elite icehockey in Sweden: A psychological intervention study. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2008). A content analysis of a connection between psychosocial antecedents and the occurrence of sport injury among 16 athletes. Proceedings Nordic Conference : Health, participation and effects of sport and exercise. S. 23. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Claeson, Andreas, Johnson, Urban (2008). Psychological risk factors on rehabilitation on post-surgery and conservative rehabilitation after severe sport injury. : Nordic Conference: Health, participation and effects of sport and exercise. S. 24. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Stambulova, Natalia (2006). Performance Enhancement Issues in Sport Psychology Consulting : Seventeen Cases Summary. 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 05-08 July, LAUSANNE 2006 - Switzerland, BOOK OF ABSTRACTS. S. 440. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2006). Psychological prediction on sport injury: : Empirical and applied issues. 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 05-08 July, LAUSANNE 2006 - Switzerland, BOOK OF ABSTRACT. S. 225. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Ekengren, Johan, Andersen, Mark (2005). Injury Prevention in Sweden : Effect of a brief intervention program for at-risk soccer player on sportanxiety and coping. Promoting health and performance for life : Proceedings of the ISSP 11th World Congress of Sport Psychology. S. 225 - 228. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Palmeria, Antonio, Johnson, Urban (2003). Psychological aspects of athletic injury : A cross-cultural study. New approaches to exercise and sport psychology : Theories, methods and applications. S. 127 - 128. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lindwall, Magnus, Johnson, Urban (2003). Personality variables as predictors of injured and non-injured exercisers. New approaches to exercise and sport psychology : Theories, methods and applications. S. 100 - 100. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2003). Psychology of pain and sport injuries : An introduction to research symposia. New approaches to exercise and sport psychology : Theories, methods and applications. S. 82. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Lindwall, Magnus, Carlsson, Björn (2001). Prediction of sport injuries by Profile of Mood State : A case study of one rower and one handball player at national team level in Sweden. 10th World Congress of Sport Psychology : In the Dawn of the New Millennium, May 28-June 2, 2001, Skiathos, Hellas: Programme and proceedings. S. 81 - 83. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Lindwall, Magnus (2000). Bridging theory and practice in sport and exercise psychology – A dynamic reserach-practitioner perspective. Sport Psychology Conference in the New Millennium -A dynamic research-practice perspective, Proceedings. S. 11 - 18. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (2000). An intervention programfor injured athletes with positive rehabilitation prospect. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban, Bakkioui, Simon (1999). Predictive validity of the inventory "Questionnaire-Psychosocial Risk factors and Sports Injury" (Q-PRSI) on a sample of long-term injured competitive athletes. Psychology of Sport and Exercise : Enhancing the Quality of Life, Proceedings of the 10th European Congress of Sport Psychology – FEPSAC, Part 1. S. 286 - 288. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (1998). Psychological aspects of sport injury. Current Nordic sport psychology research : proceedings of the Nordic Sport Psychology Meeting, May 26-27, 1998, Stockholm, Sweden. S. 53 - 57. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (1997). Psychological risk factors during rehabilitation of severely knee injured competitive male soccer players. Sport Science in a Changing World of Sports, Book of Abstracts II, Poster Presentations. S. 645 - 646. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (1995). Experience of long-term injury in athletic sports : A study of psychological risk factors during rehabilitation. IXth European Congress on Sport Psychology : Brussels - 4/9 July 1995: Proceedings: Part II. S. 611 - 618. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johnson, Urban (1993). Upplevelse av långvarig idrottsskada : En delstudie kring personligheten hos den "skadebenägna" idrottsutövaren. . S. 11 - 20. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Proceedings (redaktörskap)
 • Carlsson, Björn A.., Johnson, Urban., Josefsson, Karin A.., Stambulova, Natalia. (2008) (ed.). Proceedings of the Nordic Conference 2008 : Health, Participation and Effects of Sport and Exercise. Halmstad University, Halmstad. 67 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Urban Johnson

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Professor Psykologi

Hus / Rum:
Hus R / 4117

Telefon:
+46 (0) 35 16 72 61

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31