Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Karl Gunnar Hammarlund


Verksamhetsområde
Universitetslektor historia, ämnesansvarig för historia inom ämneslärarutbildningen.

Kompetens
FD Historia, MA Education

Undervisning
Under läsåret 2014/15 undervisar jag i historia inom ämneslärarutbildningen

Forskning
Min forskning berör frågor om historisk kunskap och hur antaganden och föreställningar om kunskap påverkar undervisning i historia, såväl i högskola och skola.

Forskningsmiljö:
arrow Kontext & kulturgränser (KK)


Övrigt:


Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2015). Teaching History in a multicultural society – trends and tendencies in Nordic schools. Nordicum-Mediterraneum, 10 (2). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2004). Regional Reform and Citizen Participation in Sweden. Innovation. The European Journal of Social Sciences, 17 (2), s. 145 - 163. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Dienel, Hans-Luidger, Hammarlund, Karl Gunnar, Peterson, Martin (2002). The Historical Context of the Evolution of National Research Systems and International RTD Collaboration. Innovation. The European Journal of Social Sciences, 15 (4), s. 265 - 278. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2000). Den historiska intrigen : kan historia uppfattas som narration?. Historisk Tidskrift (S), 2000 (4), s. 371 - 380. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Bok
 • Hammarlund, Karl Gunnar, Nilson, Tomas (2008). Technology in Time, Space, and Mind : Aspects of Technology Transfer and Diffusion. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 202 s. (Forskning i Halmstad ; 13). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2015). Continuous Assessment of Historical Knowledge and Competence : Challenges, Pitfalls, and Possibilities. Enriching History Teaching and Learning : Challenges, Possibilities, Practice: Proceedings of the Linköping Conference on History Teaching and Learning in Higher Education. ISAK, Linköping University, Linköping. S. 33 - 49. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2014). Historiemedvetande : att förena förflutenhet och nutid, skolhistoria och livsvärld. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning : Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk. Fagbokforlaget, Bergen, Norge. S. 201 - 217. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2012). Historisk kunskap i svensk grundskola - ett försök till begreppsbestämning. Historiedidaktik i Norden 9 : Del 2: historisk kunskap. Malmö högskola och Högskolan i Halmstad, Malmö. S. 15 - 33. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2012). Promoting Procedural Knowledge in History Education. Enhancing Student Learning in History : Perspectives on University History Teaching. Uppsala universitet, Uppsala. S. 117 - 130. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2011). To know that or to know how? : An attempt to integrate content and skills in history teaching. The processes of history teaching : an international symposium held at Malmö University, Sweden, March 5th-7th 2009. Karlstad University Press, Karlstad. S. 155 - 164. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2010). Beyond the Book Cover : Curriculum Goals and Learning Materials. Opening the Mind or Drawing Boundaries? : History Texts in Nordic Schools. V&R Unipress, Göttingen. S. 107 - 120. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2009). Om skönlitteratur som historia och historia som skönlitteratur. Historier : Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, Göteborg. S. 94 - 101. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2009). Between the Mirror and the Wall : Boundary and Identity in Peter Weiss’ Novel Die Ästhetik des Widerstands. Borders as Experience. Halmstad University, Halmstad. S. 117 - 129. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2006). "En trygg och demokratisk identitet på basis av det historiska arvet" - kulturarv och demokrati i den svenska skolan. Demokratiskt kulturarv? : nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker. Linköpings Universitet, Linköping. S. 91 - 99. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Samlingsverk (redaktörskap)
 • Eliasson, Per., Hammarlund, KG., Lund, Erik., Nielsen, Carsten Tage. (2012) (ed.). Historiedidaktik i Norden 9 : Del 2: historisk kunskap. Malmö högskola och Högskolan i Halmstad, Malmö. 167 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Eliasson, Per., Hammarlund, Karl Gunnar., Lund, Erik., Nielsen, Carsten Tage. (2012) (ed.). Historiedidaktik i Norden 9 : Del 1: historiemedvetande - historiebruk. Malmö högskola och Högskolan i Halmstad, Malmö. 282 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar. (2009) (ed.). Borders as Experience. Halmstad University, Halmstad. 218 s. (Forskning i Halmstad ; 16). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Konferensbidrag
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2012). Historical Consciousness – a cul-de-sac or an indispensable contribution to history teaching?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2011). What can we learn from school today?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar (2010). Developing skills through history education. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hammarlund, Karl Gunnar, Lindahl, Helena (2009). Att lära historia – inte bara lära om historia. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Hammarlund, Karl Gunnar (1998). Barnet och barnomsorgen : Bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt. Diss. Göteborg : Historiska institutionen, Göteborg University, 1998. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Karl Gunnar Hammarlund

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Historia

Hus / Rum:
Hus Q / 248

Telefon:
+46 (0) 35 16 75 71

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31