Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

KARL GUNNAR HAMMARLUNDVerksamhetsområde
Universitetslektor historia, ämnesansvarig för historia inom ämneslärarutbildningen.

Kompetens
FD Historia, MA Education

Undervisning
Under läsåret 2013/14 undervisar jag i historia samt handleder examensarbeten inom ämneslärarutbildningen

Forskning
Min forskning berör frågor om historisk kunskap och hur antaganden och föreställningar om kunskap påverkar undervisning i historia, såväl i högskola och skola.

Forskningsaktiviteter under 2013/14:

Medverkan i Nordforsk-nätverket "Interculturalism and Diversities: Developing intercultural models and thinking"
(http://www.uib.no/fof/24267/interculturalism-and-diversities)

Planering av session och rundabordssamtal om historiemedvetande och historieundervisning i ett flerkulturellt samhälle inför 28 Nordiska historikermötet i Joensuu, augusti 2014
(https://www.uef.fi/fi/nordiskahistorikermotet)

Forskningsmiljö:
arrow Kontext & kulturgränser (KK)


Övrigt:


Bild på KARL GUNNAR HAMMARLUND

Kontaktinformation
Sektion/Enhet:
Sektionen för humaniora

Befattning:
Universitetslektor Historia

Hus / Rum:
Hus F / F218

Telefon:
+46 (0) 35 16 75 71

E-post:

Sidan uppdaterad 2014-01-08