Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Anna Nistor
Bibliotekarie

Arbetar med

Kontaktbibliotekarie för naturvetenskap och teknik. Ansvarar för tidskrifter och e-böcker. Talböcker. EndNote och EndNote Online.