Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-05-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-05-21

Platser kvar på kurser inom Lärarlyftet

Det är nu klart att Högskolan i Halmstad startar fem kurser inom ramen för Lärarlyftet hösten 2008. På flera av kurserna finns det fortfarande platser kvar.

Kurserna som startar hösten 2008 är:

  • Specialpedagogik; inkluderande syn- och arbetssätt i teori och praktik   
  • Grundläggande matematik   
  • Naturvetenskap i vår vardag och teknik i skolan
  • Idrott och hälsa i morgondagens skola
  • Bilden, berättandet och de digitala verktygen

Av de totalt elva kurser som från början var planerade har några slagits samman och fyra har ställts in. Samtliga kurser går på halv- eller kvartsfart.

Det finns fortfarande platser kvar på flera av kurserna och efteranmälningar kan göras direkt till Studerandeavdelningen på Högskolan i Halmstad, tfn 035-16 71 00 (vx) eller e-post: info@sa.hh.se.

Fotnot. Lärarlyftet är regeringens satsning som går ut på att ge yrkesverksamma lärare möjlighet att läsa på högskola för att höja sin kompetens. Lärarna som antas till kurserna får tjänstledigt och 80 procent av lönen under studietiden. Urval sker i samråd med skolhuvudmannen.

Läs mer om kurserna och Lärarlyftet

Sidan uppdaterad 2008-05-21