Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-05-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-05-21

Arenaträff gav perspektiv på samverkan

I början av maj var Högskolan i Halmstad värd för nätverket UniLinks arenaträff. Resultatet? Givande diskussioner med andra lärosäten och intressanta workshoppar – allt på temat samverkan.

– Samverkan är ett angeläget ämne för de flesta lärosäten som vill knyta samhällsaktörer till sina verksamheter. Detta märktes även på det stora intresset från arenaträffens deltagare, berättar Gerry Andersson, funktionsansvarig för strategiskt samverkansstöd vid Högskolan i Halmstad.

UniLinks arenaträff samlade ett 50-tal deltagare från lärosäten över hela landet. Rektor Mikael Alexandersson inledde. ”Att komma samman är en början, att hålla samman är ett framsteg och att och att arbeta tillsammans är en framgång”, sade han bland annat.

Tema rätt i tiden

UniLink är ett rikstäckande nätverk där 17 lärosäten ingår. Varje år anordnas två arenaträffar – en per termin – enligt ett rullande schema. Undantaget är de år som konferensen HSS (Högskola och samhälle i samverkan) hålls.

Denna gång var det Högskolan i Halmstads tur att vara arrangör och den 8–9 maj samlades ett 50-tal deltagare. En av de stora fördelarna med att arrangera träffen är att man får välja tema och innehåll.

– Träffens tema var ”Att fokusera och strukturera samverkan – vad innebär det och vad får det för konsekvenser”. Förutom att samverkan genomsyrar hela Högskolans verksamhet så är temat helt rätt i tiden, säger Gerry Andersson.

Underlättar för samarbete

Under de två dagar som arenaträffen pågick hölls ett flertal seminarier och workshoppar på tema samspel och samverkan med omgivande samhälle. Aktiviteter som gav upphov till många intressanta diskussioner.

– Alla arbetar på sitt sätt med detta. Konferensens huvudtema, strukturerad samverkan och dess konsekvenser, är en komplex fråga. Kan exempelvis för mycket struktur vara ett hinder för samverkan? säger Gerry Andersson.

En annan positiv följdeffekt av UniLinks arenaträffar är möjligheten att knyta och fördjupa kontakter med andra lärosäten.

– De kontakter som vi knyter här underlättar för framtida samarbeten. Samverkan är en relationsfråga, säger Gerry Andersson.

Fotnot. Nästa arenaträff anordnas i november av Mittuniversitetet i Östersund.

Text och bild: JOACHIM BRINK

Fakta: UniLink

UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Detta sker genom att lärosätena bildar nätverk inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt. UniLink har i dag 17 högskolor och universitet som medlemmar.

Carina Åberg, utvecklingsstrateg på forsknings- och utvecklingsföretaget Apel, föreläste under rubriken ”Perspektiv på samverkan”.

Sidan uppdaterad 2014-05-21