Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Upphovsrätt, kopieringsavtalet m.m.

I princip allt material som används för undervisning vid Högskolan i Halmstad är upphovsrättsligt skyddat. Detsamma gäller material som studenter och lärare kopierar från Internet. Det finns ett antal regler i Upphovsrättslagen (SFS1960:729, ändrad SFS 2013:691) som reglerar hur man får använda sig av upphovsrättsligt skyddat materiel.

De verk som skyddas av upphovsrätten är exempelvis målningar, bilder, skisser, fotografier, musik, noter, tidningsartiklar, texter, böcker, datorprogram och databaser. Upphovsrätten är den lagliga rätt som ursprungligen innehas av den som skapat ett verk. Utan upphovsrättslagar skulle det bli svårt eller till och med omöjligt för den som exempelvis har skrivit en artikel eller bok, eller har skapat ett musikaliskt verk eller film, att sälja och distribuera sitt verk.

Observera att det kan bli mycket kostsamt att exempelvis kopiera av upphovsrättsligt skyddat material i strid med upphovsrättslagstiftningen. Det är därför viktigt att du som anställd eller student vid Högskolan i Halmstad känner till vilka regler som gäller.

Enligt upphovsrättslagen får offentliggjorda verk som omfattas av en så kallad avtalslicens kopieras för undervisningsverksamhet. Mellan Bonus Presskopia och samtliga universitet och högskolor i Sverige har kopieringsavtal slutits. Avtalet är en avtalslicens som ger lärare och studenter viss rätt att kopiera upphovsrättsskyddat material. Se mer information på Bonus Presskopias webbplats.länk till annan webbplats

Information

Ytterligare information om upphovsrätt kan du hitta på följande webbsidor:

Sidan uppdaterad 2014-01-09