Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

RUC – Regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan och skolor och förskolor i regionen. RUC arbetar för skolutveckling och erbjuder kompetensutveckling för dig som är lärare eller ledare inom skolväsendet.

Projekt inom RUC

RUC driver projekt inom bland annat integration, digitalisering och ämnesdidaktik. Läs mer om de olika projekten inom RUC

Våra nätverk

RUC har nätverk inom bland annat digitalt lärande, matematikutveckling, nyanländas lärande och språk-, läs- och skrivutveckling. Läs mer om RUC:s olika nätverk

Samrådet och samverkanskommuner

I Samrådet ingår representanter från de kommuner och organisationer som RUC har samarbetsavtal med. Här diskuterar vi skolutveckling och vilka projekt och insatser som behövs. Läs mer om Samrådet och samverkanskommuner

Samarbeten med fristående verksamheter

RUC samarbetar även med ett flertal fristående verksamheter inom skola och förskola. RUC bjuder regelbundet in till informations- och diskussionsmöten. Se RUC:s samarbeten med fristående verksamheter


Ny uppdragsutbildning öppen för anmälan! Ansvar och sekretess i en digitaliserad förskola och skola.

RUC ska öka kvalitet och förmedla forskning

Huvudmålet med RUC är att öka kvaliteten på lärarutbildningens forskning och utbildning. Detta genom att skapa en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället. Ett mål är också att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor, lärare och skolpersonal. RUC bevakar viktiga händelser inom skolområdet och erbjuder stöd utifrån de behov som finns i verksamheten vid skolor.

Sidan uppdaterad 2018-12-05