Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan rankas i topp inom samverkan

Ända sedan starten 1983 har samverkan med omgivande samhälle varit en hörnsten i Högskolan i Halmstads verksamhet. Samtlig verksamhet vid lärosätet har som mål att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samarbeten och samproduktion med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolan bedriver verklighetsnära forskning vars resultat kommer samhället till godo, och lärosätets utbildningar rankas ständigt i toppen inom samverkan.

Mötesplatser, arenor och nätverk för samverkan

Digitalt laborativt centrum

Digitalt laborativt centrum (DLC)

I november 2016 invigs Digitalt laborativt centrum (DLC) – en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande och kultur.

Elektronikcentrum i Halmstad

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

ECH skapas av Högskolan och industrin i regionen och erbjuder resurser som elektronik­laboratorium och EMC-test­anläggning.

Fab Lab

Fab Lab

Högskolans Fab Lab är en del av ett globalt nätverk som ingår i Massa­chusetts Institute of Technology, MIT.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)länk till annan webbplats

HCH förbättrar konkurrenskraften hos regionens hälsoteknikföretag och ger mångfald, hastighet och träffsäkerhet i utvecklings­processen.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklings­centrum (RUC)

RUC vid lärarutbildningen samverkar kring skolfrågor. RUC är en länk mellan regionens skolor/förskolor och lärarutbildningen.

Samarbeta med våra forskare.

Tema hälsoinnovation

Tema hälsoinnovation är en lärosätesövergripande satsning som möter hälsoutmaningar i samverkan med samhällsaktörer.

Cisco Networking Academy Program

Cisco Networking Academy är ett samarbete mellan Cisco Systems och universitet, högskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Hallands idrottsakademi (HiA)

HiA är en plattform vars syfte är att skapa gränsöverskridande möten mellan akademi, organisationer, företag och andra som vill utveckla idrotten i Halland.

Halmstad School of Innovation (HSI)

HSI innebär en ny typ av utbildning. Individuell kompetensutveckling förenas i programmet med långsiktig utveckling.

Hjärnverket

Varför lyser lampan? Hur ser människokroppen ut inuti? Hur fungerar det? I Hjärnverket tar man reda på svaren genom teori och praktik.

SNAFA – Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet

SNAFA verkar för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterad 2017-03-22