Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-07-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Exempel på kurser som Högskolan kan erbjuda

Kontakta oss om du är intresserad av någon särskild kurs (kontaktuppgifter finns under respektive kurs, klicka på länken).

Lärande utvärdering och strategisk påverkan — LUSP

Varför visar flera uppföljningar och utvärderingar att projekt är dåliga på att ta tillvara lärdomar och sprida dessa? Varför saknas ofta ett strategiskt tänkande bortom projekttiden? Varför arbetar så få projekt med påverkan som ger organisatoriska effekter och gör skillnad? Kursen handlar om att öka kunskapen och stärka kompetensen inom området lärande utvärdering och strategisk påverkan.
Läs mer om kursen.

Ansvarsfrågor i förskola, skola och fritidshem 7,5 hp

Kursen rör ansvarsfrågor om diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning kopplade till arbetsmiljön i skolan och till rättssäkerhet i bred mening för inblandade parter. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom förskola, skola och fritidshem.
Läs mer om kursen.

Studiedagar om skolans arbetsmiljö och rättssäkerhet

Högskolan kan erbjuda studiedagar om skolans arbetsmiljö samt rättssäkerhet och integritet i förskola, skola och fritidshem.
Läs mer om studiedagarna.

Tränarskap – inriktning fotboll I

Är du intresserad av ledarskap och tränarrollen inom fotboll? I höst startar Högskolan i Halmstad en ny utbildning i fotbollens teori och praktik. Utbildningen sker i nära samarbete med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) under de fyra delkurserna och efter genomförd utbildning får du möjlighet till diplomering i SvFF:s tränarutbildning på avancerad nivå (tidigare steg 3).
Mer information.

Chefen och ledaren i utveckling

Vill du utveckla ditt ledarskap? Den här utbildningen ger dig möjlighet att i samverkan med andra chefer och ledare utveckla dig själv och din yrkesroll. Du får tillgång till nya metoder och verktyg baserat på forskning kring ledarskap.
För mer information.

Engelska för näringslivet

Använder du engelska i ditt arbete? Behöver du fräscha upp ditt ordförråd och bli säkrare på att uttrycka dig i tal och skrift? Uppdragsutbildningen Engelsk språkfärdighet för näringslivet är en utbildning där deltagarna får chans att utveckla sina kunskaper i engelska språket.
Läs mer.PDF (pdf, 493.5 kB)

Himlarand – företagsutveckling för kvinnor

Utbildningens syfte är att förbättra kvinnors förutsättningar att utveckla blomstrande, livskraftiga och innovativa företag med primärt fokus på turism och besöksnäring.
Läs mer om Himlarand.

Kommunikation och lärande i samhällskriser

Kursen är riktad till dig som arbetar med krisberedskap och krishantering i kommuner, landsting och statliga myndigheter i främst Hallands och Kronobergs län. Kursen och omfattar sammanlagt 8 kursdagar.
Mer information.

Digitalteknik

Kursen behandlar områden som dataomvandling, analog/digital data, arbetssätt för och användning av omvandlare m.m.

Linux/Unix

Kursen ger en introduktion till handhavandet av operativsystemet Linux som är en fri programvara för datorer.

TCP/IP

TCP/IP är en uppsättning protokoll som har blivit en standard för Internet och används för datakommunikation över nätverk.

Sidan uppdaterad 2015-07-10