Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning

Den idrottsrelaterade forskningen bedrivs framförallt inom våra forskningsmiljöer Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), samt inom Rydbergslaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

 

Sidan uppdaterad 2016-12-20