Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-01-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Innovationsstödssystemet

Innovation är av tradition ett kännetecken för Högskolan i Halmstad. Innovationer handlar inte enbart om ny teknik, nya produkter och produktutveckling, utan också om nya tjänster och arbetssätt.

Högskolans innovationsstöd omfattar, förutom verksamheter som studentinspiration, karriärvägledning och stipendier även hjälp att utveckla idéer och växa till företag. Innovationsstödssystemet på Högskolan är delvis integrerat i undervisningen och forskningen. Ett flertal program har kurser kopplade till innovation, bland annat produktutveckling, innovationsteknik, projektledning och entreprenörskap.

Det första steget i innovationsstödssystemet är förinkubatorn, vilken länkar samman utbildningstiden vid Högskolan och den första tiden i Science Park Halmstad. Andra steget i Science Park Halmstad är inkubator vars syfte är att stödja de företag som bildats i förinkubator eller kommit in i verksamheten på annat sätt. Science Park Halmstad AB innefattar även en företagspark. Högskolans holdingbolag, HHUAB tillför riskkapital och kompetens tidigt i innovationsprocessen.

Klicka för att komma till forskningsmiljöer - Nyttoagent Klicka för att komma till studentinspiration Science Park Halmstads webbplats Klicka för att komma till förinkubator Högskolan i Halmstads innovationsstödssystem

Definition och historia


Nedan finner du artiklar om innovation relaterat till Högskolan i Halmstad.

Vad är "innovation"?PDF (pdf, 204.4 kB)
Den historiska berättelsenPDF (pdf, 174.2 kB)
Uppsökande verksamhetPDF (pdf, 479.8 kB)
VerklighetsförankringPDF (pdf, 441.2 kB)
Frigör skaparandan! Då kommer idéernaPDF (pdf, 314 kB)

Sidan uppdaterad 2008-01-10