Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Inkubator

Inkubatorn är andra steget där kravet för inträde är att företaget är bildat. Ett för många ett självklart steg efter tiden i förinkubatorn.

En plats i inkubatorn innebär att man disponerar ett eget kontor med tillgång till traditionella kontorsfunktioner. Hyran är initialt reducerad för att efter maximala tiden på cirka två år nå en mer marknadsmässig nivå. En viktig hjälp för att utveckla det egna företaget är även i denna fas coacher och nätverk.

Inkubator ska ta hand om unga företag, inte bara från akademin, utan också från näringsliv, offentlig sektor och företagsavknoppningar.

Målsättningen är att varje år från 2010 leverera ut tio stycken kunskapsintensiva tillväxtföretag.

Inkubatorn drivs av Science Park Halmstad.

Goda exempel


Flera företag har under åren startats av studenter men också personal och forskare på Högskolan i Halmstad har grundat företag. Företag grundade på idéer eller projekt som har lett till utveckling av såväl produkter som verksamhet. Många gånger har examensarbeten varit början på en längre resa.

Goda exempel - företag
Goda exempel - utbildning och forskning

Comfort Audio

August och Carljohan driver idag företaget Comfort Audio. Det hela började som ett examensjobb på Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2014-03-04