Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-05-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välkommen till Ledarskapsakademin

Är du verksamhetschef, egenföretagare, avdelningschef, butikschef, rektor, projektledare eller kanske bara intresserad av ledarskapsfrågor?

Ledarskapet spänner över många områden och är ofta ett stimulerande, intressant och utvecklande arbete. Många upplever dock att det ställs allt högre krav på ledarskapet – som chef och ledare ska du vara visionär, coach, personaladministratör, strateg och utvecklare.

Inom Ledarskapsakademin har Högskolan i Halmstad samlat kunskap och erfarenheter som kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet och stärka dig i din chefs- eller ledarroll. Ledarskapsakademin ger dig möjlighet till att träffa yrkesverksamma ledare och chefer och andra som är intresserade av ledarskapsfrågor. Ledarskapsakademin erbjuder flera aktiviteter inom kunskapsområdet ledarskap som ger dig möjlighet att skapa nya kontakter.

Ledarskapsakademin är en samarbetsarena mellan Högskolan, offentlig sektor, privata företag och andra organisationer. Högskolan i Halmstad har ett mångårigt samarbete med regioner, kommuner samt stora och små företag inom ledarskapsområdet. Ledarskapsakademins ambition är att fortsätta att utveckla och stärka denna samverkan. 

Vill du få inbjudan till Ledarskapsakademins evenemang, till exempel frukostträffar och seminarier, anmäl dig här. På den sidan kan du också avanmäla dig om du inte längre vill ha utskick från Ledarskapsakademin

Aktuella evenemang

Frukostträffarna under våren 2014 kommer att fokusera på ledarskap i utvecklingsarbete utifrån lean-konceptet.

I Ledarskapsakademin finns möjlighet till:

  • nätverk
  • ledarskapsaktiviteter
  • utvecklingsarbete
  • kompetensutveckling
  • inspiration
  • diskussion
Sidan uppdaterad 2014-05-21