Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-07-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Organisation av samverkansfunktionen

Enheten för strategiskt stöd (ESS) vid Högskolan ansvarar för lärosätesövergripande frågor som rör strategisk samverkan, forskningsstöd, innovationsstöd och kommunikation.

Enheten består av fyra närliggande funktioner: 

Strategiskt samverkansstöd

 • stödjer lärosätets ledning i kontakter med externa parter genom utveckling av formaliserade samverkansöverenskommelser
 • koordinerar lärosätets administrativa rutiner för uppdragsutbildning
 • ansvarar för den lärosätesövergripande kontaktdatabasen
 • utgör en ingång för externa parter som inte sedan tidigare har en etablerad kontakt vid lärosätet
 • utgör ingång för förfrågningar om uppdragsutbildning
  Funktionsansvarig: Gerry Andersson

Forskningsstöd
- inklusive administrativt stöd till KK-miljön Forskning för innovation

 • stödjer forskningsmiljöerna i kontakter med finansiärer, bland annat genom information om aktuella utlysningar
 • medverkar i ansökningsförfarandet och bidrar till ökad kvalitet i ansökningarna genom bland annat den kunskap som byggs upp om forskningsfinansiärer och om projektredovisning
 • medverkar till ökad samproduktion med externa finansiärer
 • bidrar till utvecklingen av forskningsrelaterade administrativa rutiner
 • bidrar till forskningsmiljöernas strategiska planering
  Funktionsansvarig: Max Lundberg

Innovationsstöd*

 • bedriver inspirationsverksamhet riktat till studenter för ökat entreprenörskap och intresse för eget företagande
 • bidrar till ökat nyttiggörande och aktivt stöd för kommersialiserbara forskningsresultat i samverkan med Science Park Halmstad AB
 • driver "paketerarfasen" i Science Park Halmstads tillväxtprogram
  Funktionsansvarig: Lars-Göran Persson

Strategisk kommunikation*

 • ansvar, samordning, stöd, utveckling av intern och extern kommunikation och marknadsföring av lärosätet
 • strategisk kommunikation – varumärke, profilering, positionering, grafisk profil
 • studentrekrytering
 • extern kommunikation, marknadsföring, massmediekontakter, forskningskommunikation
 • intern kommunikation
 • Högskolans webbplats och medarbetarwebb
 • planering och produktion av insatser, evenemang och material
  Funktionsansvarig: Selma Sedelius

* Verksamhetsområdena strategisk kommunikation respektive innovationsstöd kan komma att få en annan organisatorisk placering i framtiden.

Personalen på Enheten för strategiskt stöd

Personalen på EKS.

Enhetschef Tommy Svensson

Sidan uppdaterad 2014-07-14