Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning

Inom hälsoinnovation pågår forskning i samarbete med samtliga forskningsmiljöer på Högskolan i Halmstad samt med ett flertal forskningsmiljöer inom närliggande geografiska områden.

CORE-projekten

Ett exempel på lärosätesövergripande och tvärvetenskapliga samarbeten som initieras och stöds genom Tema hälsoinnovation är CORE-projekten, som har utvecklats under de senaste åren.

CORE-projekten är ett slags flaggskepp för Högskolans arbete med hälsoinnovation. I projekten har integrerad kunskap mellan olika vetenskapliga inriktningar, professioner och från näringslivet givits möjlighet att utvecklas och växa för att svara mot några av de samhällsbehov som identifierats inom hälsoinnovation.

Projektet Aging and Self-Management är riktat mot säker läkemedelshantering i hemmet för äldre personer.

Projektet Hållbar uppväxt riktar sig mot barn och unga. 

Forskningsmiljöer på Högskolan i Halmstad

CVHI – Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott

CIEL – Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och Lärandeforskning

CLKS – Centrum för lärande, kultur och samhälle

EIS – Halmstad embedded and intelligent systems research

RLAS – Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap 

En kartläggning under 2015 av pågående forskningsprojekt på de fyra akademierna på lärosätet visade att mer än hälften av alla projekt har någon inriktning på hälsoinnovation.

Sidan uppdaterad 2018-03-01