Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

HICube Kompetenta vården – kompetensutvecklande projekt inom vård- och omsorgssektorn

Aktuellt

Seminarieserie: Så stärker vi innovationsförmågan

Under våren 2018 anordnar HICube Kompetenta en seminarieserie i tre delar, där varje seminarium innehåller erfarenhetsutbyte samt fördjupning inom respektive tema: Inkludering och delaktighet, etiska perspektiv på välfärdsteknik och ett hållbart ledarskap. Målgrupp är medarbetare i Region Halland och de halländska kommunernas verksamheter inom stöd, omsorg och vård. Ladda ner "Save the date" om seminarieserienPDF (pdf, 499.6 kB).

Välkommen till tredje och sista delen av seminarieserien, den 31 maj i Kungsbacka. Anmäl dig här.

Här kan du ta del av material och presentationer från tidigare seminarier.

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube Kompetenta vården genomför kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Projektets övergripande syfte är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering – att utveckla den kompetenta vården.

Delprojekt

HICube Kompetenta vården genomför tillsammans med samverkansparterna kompetensutvecklingsinsatser i form av seminarier, erfarenhetsutbyte och avgränsande delprojekt.

  • Trygg Hemtjänst – samarbete med Halmstad kommun hemvårdsförvaltning. Ladda ner delrapporten.PDF (pdf, 615.2 kB)
  • Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv – samarbete med Varberg kommun Socialtjänst (LSS) och vård och omsorg. Seminarier, hösten 2017.ZIP (zip, 17.8 MB)
  • Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst – samarbete med Halmstads kommun socialförvaltningen funktionshinder och socialpsykiatri
  • Trygg motivation och inspiration – samarbete med Kungsbacka kommun, vård och omsorg
  • Välmående ger resultat – att mäta preventiva insatsers impact – samarbete med Region Halland regionkontoret, avdelning social hållbarhet
  • Från datorisering till digitalisering – samarbete med Region Halland
  • Seminarier – samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)
  • Seminarier, workshoppar och erfarenhetsutbyte – samarbete med Högskolan i Halmstads olika akademier

Här kan du läsa mer om delprojekten inom HICube Kompetenta vården.PDF (pdf, 586.4 kB)

 

Vad betyder HICube?

HI står för Health Innovation. 'Cube' syftar på att arbeta med innovation ur flera olika perspektiv.

HICube-projekten

HICube Kompetenta vården kompletterar systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Systerprojektet har som syfte att tillsammans med forskare och studenter från Högskolan samt näringsliv stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

En del av Tema hälsoinnovation

HICube Kompetenta vården är en del av ett lärosätesövergripande koncept som präglar Högskolan i Halmstads utbildningar och forskning – Tema hälsoinnovation. Det innebär att tillsammans med samhällsaktörer möta hälsoutmaningar i samhället.

Sidan uppdaterad 2018-05-23