Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkan

Samverkan är ett verktyg för att möta de komplexa och sammansatta samhällsutmaningar som vi står inför och är en vital del i Tema hälsoinnovation. Samverkan sker såväl mellan akademier på Högskolan i Halmstad som med näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer i samhället, och bidrar till stor del till den innovativa verksamheten.

Tema hälsoinnovation skapar mötesplatser och forum för dialog och diskussion mellan samverkansparterna. Detta leder till större förståelse för samverkansparternas verksamheter, ökat erfarenhetsutbyte mellan individer och organisationer samt större möjligheter till hållbart samarbete.

Tema hälsoinnovation har flera olika samverkansinsatser på olika plan.
Tydliga exempel på samverkan är de representanter från Region Halland och de halländska kommunerna som är engagerade i ledningsgruppen för Tema hälsoinnovation samt HICube-projekten som du kan läsa mer om till höger.

HICube-projekten

De två EU-finansierade HICube-projekten genomförs i nära samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland, näringslivet och de halländska kommunerna.

HICube Kompetenta vårdenlänk till annan webbplats ska genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte öka förutsättningarna för utveckling och implementering av innovationer.länk till annan webbplats

HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarenalänk till annan webbplats, som drivs inom Hälsoteknikcentrum Halland, fungerar som en innovationsarena för samverkansparterna.

Sidan uppdaterad 2018-03-01