Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildning

Hälsoinnovation I – teori och metod

Till hösten startar master- och forskarutbildningskursen Hälsoinnovation I – teori och metod (7,5 hp) och den är öppen för master- och doktorandstudenter från samtliga program och lärosäten att söka och går även att söka som fristående kurs. Kursen är en utmärkt möjlighet för dig som vill profilera din utbildning.

Genom att komplettera din utbildning med kursen Hälsoinnovation I – teori och metod, kursen Hälsoinnovation II - perspektiv samt skriva ett hälsoinnovationsinriktat examensarbete, så kan du inrikta din masterexamen mot hälsoinnovation oavsett inom vilket område du tar ut din masterexamen. Ditt examensarbete handleds dels av en handledare från ditt ursprungsprogram, dels av en handledare inom hälsoinnovation. Allt detta gör att du får en unik examen inom ett högaktuellt område.

Anmälan till masterkurslänk till annan webbplats

Anmälan till forskarutbildningskurslänk till annan webbplats

Tema hälsoinnovation är ett lärosätesövergripande arbete på Högskolan i Halmstad där det erbjuds valbara kurser i hälsoinnovation på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Dessa kurser är programöverskridande och kan läsas av alla studenter på Högskolan i Halmstad.

Förutom de kurser som finns på både grund- och avancerad nivå genomförs HISS, Health Innovation Summer School, i samarbete med Uppsala Universitet. Målgruppen är masterstudenter, doktorander och unga forskare. HISS har utvecklats med ett internationellt och tvärdisciplinärt perspektiv.

 

Specifika hälsoinnovationsmoment

Utöver den programöverskridande utbildningen finns hälsoinnovationsmoment inom utbildningsprogrammen som är anpassade efter dess inriktningar. Till exempel genomför kandidatprogrammet Digital design och innovation designprojekt på temat hälsoinnovation, i samarbete med externa företag och organisationer, i programmets digitala designstudio.

Sidan uppdaterad 2018-01-18