Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2018 genomförs kurser på samtliga nivåer. Dessutom arrangeras Halmstad Health Innovation Summer School under augusti, i samarbete med Uppsala universitet.

Kurser på grundnivå


Kurser på avancerad nivå


Kurser på forskarnivå

  • Hälsoinnovation, 7,5 hp (information kommer)
  • Hälsoinnovation – entreprenörskap och nyttiggörande, 7,5 hp (information kommer)


Halmstad Health Innovation Summer School (HISS)

Tema hälsoinnovations årsberättelse för 2017

Klicka på bilden för att bläddra i profilområde Hälsoinnovations årsberättelse för 2017.

Klicka här för att ladda ner.PDF (pdf, 2.6 MB)

Beställ ett tryckt exemplar här.

Sidan uppdaterad 2018-08-28