Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samarbeta med våra forskare

Forskning och utveckling är en stor del av Högskolans verksamhet och det pågår väldigt många spännande forskningsprojekt här. Forskningen är i huvudsak organiserad i forskningsmiljöer som speglar Högskolans profil; utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Forskningen sker till stor del i nära samarbete med aktörer inom näringsliv, kommuner, landsting och föreningar. Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Högskolan finns flera olika former för samarbetet. Det kan handla om alltifrån att utbyta erfarenheter och idéer till att sammanföra forskningsresurser och dela finansiering.

Uppdragsforskning


Forskare vid Högskolan i Halmstad kan genomföra forskningsprojekt på uppdrag av företag, kommer, landsting eller andra organisationer. Det kan till exempel handla om utredningar eller om utvecklingsarbete av produkter eller metoder. Uppdraget finansieras av uppdragsgivaren och kostnaden beror på uppdragets omfattning.

Fördelarna med samarbetet är ömsesidigt. Forskningsresultaten kommer till nytta i företaget eller på organisationen och Högskolan får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med.

Forskning inom hälsoteknikområdet

Ett exempel på forskningssamarbete är Hälsoteknikcentrum vid Högskolan. Projektet syftar till att utveckla teknik som kan underlätta för äldre och sjuka att bo kvar hemma. Det är behoven och nyttan av produkter och tjänster som styr forskningen. För att få vetskap om vilka behov som finns har forskarna ett nära samarbete med bland annat landstinget och vård- och omsorgsverksamheter i de halländska kommunerna.

Forskningen som bedrivs inom Hälsoteknikcentrum ska också stimulera till tillväxt, fler arbetstillfällen och nya företag.
Läs mer om Hälsoteknikcentrum.

Sidan uppdaterad 2016-03-23