Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-07-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbeten

Examensarbete är studenternas avslutande del i utbildningen. Arbetet omfattar i regel 15 högskolepoäng, vilket motsvarar ungefär 10 veckors arbete. Ett examensarbete kan dock omfatta upp till 30 högskolepoäng, 20 veckors arbete.

Ha god framförhållning


Examensarbetet äger ofta rum på våren. Företag och organisationer som önskar få examensarbeten genomförda av ingenjörstudenter bör ta kontakt med Högskolan redan tidigt under hösten då studieårets inleds. Söker man studenter inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen räcker det om kontakt tas vid årsskiftet. Du kan även lägga in erbjudande om examensarbete härlänk till annan webbplats.

Val av examensarbete sker i samråd med handledare på Högskolan, men det är alltid studenten som slutligen väljer uppgift. Därför kan inga garantier ges att ett inlämnat förslag kommer att genomföras.

Vad är vinsterna för företaget/organisationen?

  • En extra resurs. Studenter kan hjälpa till att genomföra idéer och projekt som kan vara svårt att få tid och resurser till i det dagliga arbetet. Studenten bidrar med nya kreativa idéer och synvinklar på det som önskas genomföras.
  • Ny kunskap och kompetens. Studenten tillför nya idéer och färdigheter, grundad i den senaste forskningen, till företaget/organisationen. Företaget i sin tur bidrar till studentens lärande genom handledning och engagemang i projektet.
  • Rekryteringsverktyg. Studenter som får uppdraget kan vara en framtida medarbetare. Under processen får man en god bild över kunskap, förmåga och personlighet hos studenten.
  • Marknadsföring. Genom examensarbetet presenteras och marknadsförs företaget/organisationen som presumtiv arbetsgivare på Högskolan.

Tips för ett lyckat samarbete


När man samarbetar med studenter i examens- eller uppsatsarbeten finns det viktiga praktiska saker som man kan tänka på. Exempelvis ska förslag om examensarbete eller uppsats alltid godkännas av Högskolans handledare. Även företaget eller organisationen bör utse en kontaktperson som finns tillgänglig för studenternas frågor och som kan ge återkoppling. Fler användbara tips för ett lyckat samarbete finns att ladda ner här intill.
Sidan uppdaterad 2015-07-10