Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Profilområde hälsoinnovation – innovationer för framtidens hälsa

Hälsa berör oss alla och de hälsoutmaningar som samhället står inför måste lösas genom samarbete mellan många olika aktörer i samhället. Profilområdet hälsoinnovation spelar då en viktig roll.

Tema hälsoinnovations årsberättelse 2017.

Hälsoinnovation – en lärosätesövergripande profil

Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Hälsoinnovationer som utvecklas är behovsrelaterade, långsiktigt hållbara och bidrar till jämlik utveckling för individer, organisationer och samhälle.

Hälsoinnovation är ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad. Det andra profilområdet är Smarta städer och samhällen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Prenumerera på utskick från profilområdet Hälsoinnovation

E-post / E-mail
Välj prenumeration(-er) / Choose subscription(-s)
Information in english) about conferenses in health innovation
Information in english) about courses in health innovation
Information om konferenser inom hälsoinnovation
Information om utbildningar inom hälsoinnovation
News letters in english) about health innovation
Nyhetsbrev om hälsoinnovation
Leveransformat / Delivery Format
Sidan uppdaterad 2018-05-25