Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tema hälsoinnovation – innovationer för framtidens hälsa

Välkommen till seminarium den 6 december klockan 15.00

Mats Holmquist föreläser om "Implementering – beslut eller lärprocess?"

Innovationsidéer kommer ofta utifrån, uppifrån eller genom ett utvecklingsprojekt. Sedan är det inte ovanligt att problem och hinder dyker upp. Vad är det som gör implementeringen så svår? Saknar organisationer en absorberingskapacitet?

Tid och plats: Klockan 15.00–16.00 i HAV, våning 22,Trade Center, Högskolan i Halmstad.

Läs mer om seminarieserien här

Aktuellt

Se Jan Karlssons seminarium om förändringsledarskap
Missade du föreläsningen? Se den här

Ny gästprofessor: Ralph Maddison
Se Ralph Maddisons seminarium här

Nu startar Master- och forskarutbildningskursen Hälsoinnovation I – teori och metod
Läs mer om kursen här

Ny gästprofessor: Hans Peter de Ruiter
Läs en kort presentation av Hans Peter de Ruiter här

Jens Nygren är Högskolans första professor i hälsoinnovation
Möt professor Jens Nygren i forskningsmagasinet Samspellänk till annan webbplats

Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar och det krävs innovation och nytänkande för att behålla och utveckla vår hälsa och välfärd.

Högskolan i Halmstads satsning Tema hälsoinnovation ska bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet som på sikt stärka Hallands position som den bästa livsplatsen.

Det strategiska området hälsoinnovation ska dessutom stärka lärosätets profil som det innovationsdrivande lärosätet och bidra till ökad välfärd och tillväxt. Satsningen omfattar forskning, utbildning och samverkan mellan lärosäte, näringsliv och offentlig sektor.

Vill du komma i kontakt med Tema hälsinnovation?

”Innovation sker i mötet mellan olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Att vara innovativ innebär att släppa fram nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt. Alla kan vara innovationsdrivande i sin verksamhet genom att vara nytänkande i sina arbetsuppgifter. Det är också genom att tänka nytt och kreativt som vi utvecklar ny kunskap – kunskap som sätter spår i samhället.”

Ur Högskolan i Halmstads visionsdokument. Läs mer i Tema hälsoinnovations visionsdokument.PDF (pdf, 802.9 kB)

Tema hälsoinnovations årsberättelse 2016 är klar!

Läs eller ladda ner den här!PDF (pdf, 2.5 MB)

Strategiska satsningar på HH

Hälsoinnovation är en strategisk satsning som syftar till att möta hälsoutmaningar, och är en av två strategiska satsningar på Högskolan i Halmstad.

Den andra strategiska satsningen är det Smart cities and communities.

Tema hälsoinnovation

Tema hälsoinnovation är ett lärosätesövergripande koncept som präglar Högskolan i Halmstads utbildningar och forskning genom att möta hälsoutmaningar i samverkan med samhällsaktörer.

Hälsoinnovationer som utvecklas är behovsrelaterade, långsiktigt hållbara och bidrar till jämlik och jämställd utveckling för individer, organisationer och samhälle.

Sidan uppdaterad 2017-11-21