Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tema hälsoinnovation – innovationer för framtidens hälsa

Tema hälsoinnovations årsberättelse 2016 är klar!

Läs eller ladda ner den här!PDF (pdf, 2.5 MB)

Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar och det krävs innovation och nytänkande för att behålla och utveckla vår hälsa och välfärd.

Högskolan i Halmstads satsning Tema hälsoinnovation ska bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet som på sikt stärka Hallands position som den bästa livsplatsen.

Det strategiska området hälsoinnovation ska dessutom stärka lärosätets profil som det innovationsdrivande lärosätet och bidra till ökad välfärd och tillväxt. Satsningen omfattar forskning, utbildning och samverkan mellan lärosäte, näringsliv och offentlig sektor.

”Innovation sker i mötet mellan olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Att vara innovativ innebär att släppa fram nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt. Alla kan vara innovationsdrivande i sin verksamhet genom att vara nytänkande i sina arbetsuppgifter. Det är också genom att tänka nytt och kreativt som vi utvecklar ny kunskap – kunskap som sätter spår i samhället.”

Ur Högskolan i Halmstads visionsdokument.

 


Läs mer i Tema hälsoinnovations visionsdokument.PDF (pdf, 802.9 kB)

Tema hälsoinnovations seminarieserie

Den 2 november 2016 går startskottet för Tema hälsoinnovations seminarieserie som belyser samhällets hälsoutmaningar ur ett forskningsperspektiv.

 

Strategiska satsningar på HH

Tema hälsoinnovation ingår i det strategiska området hälsoinnovation, som syftar till att strategiskt möta hälsoutmaningar, och är en av två strategiska satsningar på Högskolan i Halmstad.

Den andra strategiska satsningen är det strategiska initiativet Smart cities and communities.

Tema hälsoinnovation

Tema hälsoinnovation är ett lärosätesövergripande koncept som präglar Högskolan i Halmstads utbildningar och forskning genom att möta hälsoutmaningar i samverkan med samhällsaktörer.

Hälsoinnovationer som utvecklas är behovsrelaterade, långsiktigt hållbara och bidrar till jämlik och jämställd utveckling för individer, organisationer och samhälle.

Sidan uppdaterad 2017-04-21