Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Seminarieserie

Tema hälsoinnovation arrangerade under 2017 en seminarieserie som belyste samhällets hälsoutmaningar ur ett forskningsperspektiv.

Serien lyfte frågor om aktuella ämnen kopplat till forskning. Seminarierna gav även deltagarna möjlighet att möta, diskutera med och ställa frågor till forskare från Högskolan i Halmstad och andra lärosäten.

Föreläsningar under 2017

  • 6 december: Mats Holmquist – Implementering – beslut eller lärprocess? (tyvärr saknas film från denna föreläsning)
  • 1 november: Jan Karlsson – Förändringsledning vid digital transformation inom vård och omsorg (se den filmade föreläsningen nedan)
  • 4 oktober: Anita Pinheiro Sant'Anna – AI and digital tools to support self-management (se den filmade föreläsningen nedan)
  • 6 september: Ralph Maddison – Mobile technologies to enhance self-management of chronic disease: towards a digital platform (se den filmade föreläsningen nedan)
  • 3 maj: Cecilia Björkén-Nyberg – Hur ljudboken ger bättre hälsa
  • 9 mars: Lars Kristén och Bodil Klingvall – Alla ska kunna träna och idrotta – normkritisk innovation för en aktivare ungdom
  • 1 mars: Jörgen Johansson – Ett samhälle som krackelerar - forskning om samhälleliga institutioner i integrativa kunskapsmiljöer
  • 1 februari: Lina Lundgren – Easy Life with 3D

Filmade föreläsningar från hösten 2017

1 november. Jan Karlsson: Förändringsledning vid digital transformation inom vård och omsorg

Jan Karlsson är universitetslektor i pedagogik vid Akademin för hälsa och välfärd.

 

4 oktober. Anita Pinheiro Sant'Anna: AI and digital tools to support self-management

Anita Sant´Anna är universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi. Seminariet hålls på engelska.


6 september. Ralph Maddison: Mobile technologies to enhance self-management of chronic disease: towards a digital platform

Ralph Maddison är gästprofessor vid Högskolan I Halmstad. Seminariet hålls på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-06-19