Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

HICube Kompetenta vården – kompetensutvecklande projekt inom vård och omsorg

HICube Kompetenta vården genomförde under projekttiden 2015–2018 kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Projektets övergripande syfte har varit att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering – att utveckla den kompetenta vården.

Tre filmer om HICube

Se tre korta filmer som berättar om HICube, dess metoder och resultat.

Delprojekt

HICube Kompetenta vården genomför tillsammans med samverkansparterna kompetensutvecklingsinsatser i form av seminarier, erfarenhetsutbyte och avgränsande delprojekt. Läs mer om delprojekten inom HICube Kompetenta vården.PDF (pdf, 586.4 kB)

 • Trygg Hemtjänst – samarbete med Halmstad kommun hemvårdsförvaltning. Ladda ner delrapporten.PDF (pdf, 859.9 kB)
 • Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv – samarbete med Varberg kommun Socialtjänst (LSS) och vård och omsorg. Seminarier, hösten 2017ZIP (zip, 17.8 MB). Ladda ner delrapporten.PDF (pdf, 1 MB)
 • Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst – samarbete med Halmstads kommun socialförvaltningen funktionshinder och socialpsykiatri. Ladda ned rapporten.PDF (pdf, 195.7 kB)
 • Trygg motivation och inspiration – samarbete med Kungsbacka kommun, vård och omsorg. Ladda ned rapportenPDF (pdf, 1.1 MB).
 • Välmående ger resultat – att mäta preventiva insatsers impact – samarbete med Region Halland regionkontoret, avdelning social hållbarhet
 • Från datorisering till digitalisering – samarbete med Region Halland
 • Seminarieserien Så stärker vi innovationsförmågan
  Under första halvan av 2018 anordnade HICube Kompetenta vården en seminarieserie i tre delar, där varje seminarium innehöll erfarenhetsutbyte samt fördjupning inom respektive tema: Inkludering och delaktighet, etiska perspektiv på välfärdsteknik och ett hållbart ledarskap. Målgrupper var medarbetare i Region Halland och de halländska kommunernas verksamheter inom stöd, omsorg och vård.
  På denna sida kan du ta del av material och presentationer från seminarieserie, liksom från andra seminarier inom HICube Kompetenta vården
 • Seminarier – samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)
 • Seminarier, workshoppar och erfarenhetsutbyte – samarbete med Högskolan i Halmstads olika akademier

 

HICube-projekten

HICube Kompetenta vården har kompletterat systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Systerprojektet har som syfte att tillsammans med forskare och studenter från Högskolan samt näringsliv stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

En del av profilområde hälsoinnovation

HICube Kompetenta vården är en del av Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Sidan uppdaterad 2019-02-03