Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

HICube Kompetenta vården – kompetensutvecklande projekt inom vård- och omsorgssektorn

Aktuellt

Ta del av material och presentationer från seminarieserien Så stärker vi innovationsförmågan

Under första halvan av 2018 anordnade HICube Kompetenta vården en seminarieserie i tre delar, där varje seminarium innehöll erfarenhetsutbyte samt fördjupning inom respektive tema: Inkludering och delaktighet, etiska perspektiv på välfärdsteknik och ett hållbart ledarskap. Målgrupper var medarbetare i Region Halland och de halländska kommunernas verksamheter inom stöd, omsorg och vård.

På denna sida kan du ta del av material och presentationer från denna seminarieserie, liksom från tidigare seminarier som arrangerats av HICube Kompetenta vården

Kompetensutveckling i fokus

HICube Kompetenta vården genomför kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Projektets övergripande syfte är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering – att utveckla den kompetenta vården.

Vad betyder HICube?

HI står för Health Innovation. 'Cube' syftar på att arbeta med innovation ur flera olika perspektiv.

Delprojekt

HICube Kompetenta vården genomför tillsammans med samverkansparterna kompetensutvecklingsinsatser i form av seminarier, erfarenhetsutbyte och avgränsande delprojekt.

  • Delrapport Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv Varbergs kommun. Ladda ner delrapporten.PDF (pdf, 1 MB)
  • Trygg Hemtjänst – samarbete med Halmstad kommun hemvårdsförvaltning. Ladda ner delrapporten.PDF (pdf, 859.9 kB)
  • Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv – samarbete med Varberg kommun Socialtjänst (LSS) och vård och omsorg. Seminarier, hösten 2017.ZIP (zip, 17.8 MB)
  • Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst – samarbete med Halmstads kommun socialförvaltningen funktionshinder och socialpsykiatri
  • Trygg motivation och inspiration – samarbete med Kungsbacka kommun, vård och omsorg
  • Välmående ger resultat – att mäta preventiva insatsers impact – samarbete med Region Halland regionkontoret, avdelning social hållbarhet
  • Från datorisering till digitalisering – samarbete med Region Halland
  • Seminarier – samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)
  • Seminarier, workshoppar och erfarenhetsutbyte – samarbete med Högskolan i Halmstads olika akademier

Här kan du läsa mer om delprojekten inom HICube Kompetenta vården.PDF (pdf, 586.4 kB)

 

En del av profilområde Hälsoinnovation

HICube Kompetenta vården är en del av Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

HICube-projekten

HICube Kompetenta vården kompletterar systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Systerprojektet har som syfte att tillsammans med forskare och studenter från Högskolan samt näringsliv stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Sidan uppdaterad 2018-06-29