Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-07-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

 På Sektionen för ekonomi och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena ekonomi, naturvetenskap och teknik.

Information om sektionen

Sektionen består av sju avdelningar:


Forskarutbildning inom innovationsvetenskap

Innovationsvetenskap som forskarutbildningsområde inkluderar forskning inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med gemensamt fokus på innovationer, dess tillblivelse, framväxt, kommersialisering och etablering på marknaden.


Forskning

På Sektionen för ekonomi och teknik (SET) bedrivs forskning inom tre ämnesområden: teknik, ekonomi och naturvetenskap.


Samverkan

Vi har ett brett samarbete med ett stort antal företag, myndigheter, personer och föreningar.


Utbildning

Information till dig som student på SET

För vidare information om våra utbildningar:Sidan uppdaterad 2014-07-03