Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskarutbildning i innovationsvetenskap

Innovationsvetenskap som forskarutbildningsområde inkluderar forskning inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med gemensamt fokus på innovationer, dess tillblivelse, framväxt, kommersialisering och etablering på marknaden.

Innovationer är omskakande processer, ibland till och med omvälvande. Kännetecknande för forskarutbildningen i innovationsvetenskap är stor empirisk närhet, deltagande i internationella sammanhang och en nära samverkan med forskare i olika forskningsprojekt där doktorander och seniora forskare arbetar tillsammans under hela forskarutbildningen. En flervetenskaplig dialog tillhör därför vardagen för forskarna och doktoranderna inom området.
Mer information om området innovationsvetenskap

Forskare i innovationsvetenskap använder olika perspektiv, teoretiska utgångspunkter, modeller och metoder i den vetenskapliga kunskapsutvecklingen.
Mer information om forskarutbildningen

Ansvaret för forskarutbildningen i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad ligger på forskningsmiljön Centrum för Innovation, Entreprenörskap och Lärande (CIEL).

Invitation May 27, 2014, 10–12 a.m. Building O, Room O124

Presentation of Licentiate Thesis by Peter Altmannlänk till annan webbplats

Human Resources Management and Innovation – Exploring the Connection

  • Opponent: Tomas Müllern, Professor in Business Administration,
    Jönköping International Business Schoo
  • Faculty Examiner: Magnus Holmén, Professor, Halmstad Universit
  • Principal Supervisor: Henrik Florén, Associate Professor, Halmstad Universit
  • Second Supervisor: Mike Danilovic, Professor, Halmstad University,
    Jonas Rundquist, Associate Professor, Halmstad University.

Navid Ghannad

Svante Andersson

Jonas Rundquist och Deycy Sanchez

Sidan uppdaterad 2014-10-24