Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning vid SET

Sektionen för ekonomi och teknik (SET) innefattar forskning inom tre ämnesområden; teknik, ekonomi samt naturvetenskap.

Forskningsmiljöer

Forskarutbildning inom innovationsvetenskap

Högskolan i Halmstad har forskarutbildning inom innovationsvetenskap.
Mer information om forskarutbildningen.


Rydberglaboratoriet innefattar ett antal olika laboratorier och ett tvärvetenskapligt samarbete som omfattar naturvetenskap, teknikvetenskap och matematik.

Grön innovation

Forskningsområdet Grön Innovation fokuserar på att möta
samhällsutmaningar lokalt, regionalt och internationellt genom samverka mellan olika akademiska discipliner och organisationer i samhället.

Entreprenörskap - hälsa


Forskarskolan Entreprenörskap - hälsa är ett projekt där samarbete och kompetens är grunderna för flera intressanta och relevanta projekt.

BLESS - Marie Mattsson

CIEL - Magnus Holmén

MTEK - Bengt-Göran Rosén

Sidan uppdaterad 2014-12-18