Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Idrottsfysiologi, biomekanik och hälsa

Musklerna ger vår kropp förmåga att röra sig. Nerverna styr musklerna och förmedlar information till hjärnan från såväl omgivning som kroppen själv. Forskningsprojekten inom området biomekanik och biomedicin handlar om att försöka förstå muskelfunktion med inriktning mot funktion och rehabilitering.

"Alla våra delprojektöppnas i nytt fönster har människan i centrum", säger Sofia Brorsson, doktor i biomekanik. Projektet "Handens biomekanik" syftar dels till att utveckla metoder för att undersöka musklerna som styr handen, och dels att öka förståelsen för hur handen fungerar hos patienter med nedsatt handfunktion, exempelvis patienter med ledgångsreumatism. Förhoppningen är att detta skapar möjligheter att bättre bedöma både sjukdomar och miljöfaktorer som påverkar muskulaturen.

Det pågår också projekt som syftar till att utveckla metoder för att undersöka smärtnervernas funktion. Detta ger utöver kunskaper i hur smärtnerverna fungerar, möjlighet till bättre diagnostik och nya strategier för behandling av smärtpatienter. Detta projekt görs i samverkan med internationella och nationella forskare.

Ett annat projekt inom gruppen är biomekanik & brädsporter som undersöker vilka belastningar kroppen utsätts för vid extremsporter som tex kitesurfing eller wakeboarding. Målet är att öka förståelsen för de biomekaniska belastningar som kroppen utsätts för och utveckla metoder och produkter som förbättrar förutsättningarna för utövarna.

Forskningen sker i nära samarbete med andra forskare både nationellt och internationellt."Detta är en absolut nödvändighet", säger Marita Hilliges, forskningsledare i gruppen. Studier på patienter skulle aldrig kunna genomföras utan erfarna kliniska kollegor. Våra samarbeten ger förutsättning för forskning på hög vetenskaplig nivå och skapar dessutom möjligheter för våra forskarstuderande att få internationella erfarenheter.

Delar av forskningsprojekten utförs i laboratoriet för fysiologi och biomekanik. För att läsa mer om detta: Klicka häröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2007-11-16