Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Biologi och biodiversitet

Forskningsprojekt

Biodiversitet och indikatorarter
Med trollsländor som studieobjekt undersöks hur artrikedomen i jordbruks- och skogsområden i södra Sverige förändras. Trollsländor är rovdjur vilkas närvaro generellt indikerar en hög artrikedom. I forskningen ingår liknande studier i tropiska miljöer; regnskogar i Costa Rica och ökenområden i Namibia.
Vindkraft och människor
Vindkraftverk producerar förnybar el med låg miljöbelastning men projekteringen av verken försenas ofta av protester från allmänheten. Blir närboende till vindkraftverk störda av buller och skuggor? Beror eventuella störningar på exponeringen eller finns det andra faktorer som påverkar variationen i upplevd störning?
Forskningsprojekt som drivs i samverkan med Våtmarkscentrum

Ekologi och biodiversitet

Sidan uppdaterad 2007-11-16