Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Energivetenskap

Energiforskningen kretsar främst kring frågor som rör fjärrvärme, vindkraft och biogas.


Fjärrvärme

Fjärrvärmeforskningen inom RLAS har haft en mycket produktiv och framgångsrik utveckling. Fjärrvärmeforskningen strävar efter ett helhetsperspektiv på fjärrvärme som energikälla i Sverige och globalt och undersöker bland annat fjärrvärme och -kyla i ett europeiskt perspektiv. Dessutom studeras ekonomi i distribution och investeringar samt uppbyggande av en samlad databas. Även framtidens behov av värme och kyla är ett område som undersöks. Här används populations- och demografianalyser för att skapa kartor och statistik över Europas länder med hjälp av GIS. Analyserna visar bland annat var det finns överskottsvärme från energiproduktion och industri som kan tas till vara och användas. För att bättre förstå framtidens värmebehov är även sociala, ekonomiska och kulturella aspekter kring teknik, acceptans och kommunikation viktiga komponenter att studera.


Vindkraft

Vindkraftforskningen koncentreras till vertikalaxlade vs. horisontalaxlade turbiner och frekvensspektra från vindturbiner, lokala och vindkraftparker.


Biogas

Biogas är ett viktigt förnybart bränsle som kan produceras från gödsel och andra rest- och avfallsprodukter. Biogasen har så kallad dubbel klimatnytta eftersom den både ersätter fossila bränslen och kan minska metanutsläppen i jordbruket om gödseln rötas innan den sprids på åkern. Biogasforskningen vid Högskolan i Halmstad handlar om att optimera hanteringen av substrat och biogödsel och att skapa mervärden i lantbrukssektorn genom lösningar som kan öka produktion och lönsamhet.


5,7 miljoner till forskning om fjärrvärme

Forskningsgruppen om fjärrvärme vid Högskolan i Halmstad har nyligen tilldelats forskningsanslag till ett värde av 5,7 miljoner kronor. Detta innebär att gruppen nu disponerar resurser på nästan åtta miljoner kronor under de närmaste åren. Läs mer.länk till annan webbplats

Forskningsledare

Jonny Hylander - Energiteknik

Jonny Hylander - Energiteknik

Sven Werner - Energiteknik

Sven Werner - Energiteknik

Sidan uppdaterad 2016-04-08