Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.


Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning (CIEL)

CIELs syfte är att utveckla forskning och kunskaper om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Med forskning inom områden som berör nya, små och medelstora företags utveckling fokuseras frågor och analys av innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning (governance) och internationalisering.

Målet för den gemensamma miljön är främst att skapa möjligheter för internationellt framstående forskning kring innovation, entreprenörskap och lärande. Forskargrupperna har fokus på empirisk forskning om nya, små och medelstora företags verksamhet och det regionala lärandet.

Intimt samband mellan innovationer och affärsmodeller

Innovationer i all ära men utan kommersialisering och spridning genom innovativa affärsmodeller är de föga värda. Det är något som professor Mike Danilovic på Högskolan i Halmstad grundligt vill inpränta. Forskningsmiljön CIEL driver flera viktiga projekt inom området innovativa affärsmodeller. Läs mer.


Docentföreläsning med Dr Fawzi Halila

Titel: Business Model innovation for green growth

Tid: 12 februari kl. 13:15

Lokal: N104

Presentationen kommer att belysa såväl genomförd forskning som pågående forskningsprojekt. Forskningen avser att bidra till kunskap om hur ”Business Model Innovation” kan relateras och bidra till grön tillväxt. Grön tillväxt innebär att man stödjer ekonomisk tillväxt och utveckling och samtidigt säkerställer att naturtillgångar fortsätter att ge de resurser och miljötjänster som vårt välbefinnande beror på. Några exempel kommer att presenteras för att öka förståelsen om forskningsfältet och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Forskargrupper

Forskarutbildning

Forskarutbildningen inom området innovationsvetenskap inriktas inledningsvis på innovationsledning och affärsutveckling, som inkluderar forskning inom samhälls- och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med fokus på innovationer, dess tillblivelse, framväxt, kommersialisering och etablering på marknaden.

Grundutbildning

CIEL har aktivt bidragit till att utveckla masterutbildningen "Innovation Management and Business Development".

CIEL deltar även i Forskarskolan Entreprenörskap- Hälsa.

Framstående innovationsprofessor gästföreläser på Högskolan

Forskningsmiljön CIEL vid Högskolan i Halmstad gästas av professor Kwaku Atuahene-Gima, en av världens mest framstående forskare inom marknadsföring och innovation. Till vardags är han verksam som professor vid China Europe International Business School, CEIBS, i Shanghai.

Halmstadstudent fick Global Swede-utmärkelse

Ritah Nafula, student på Masterprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling, fick nyligen motta utmärkelsen Global Swede av handelsminister Ewa Björling vid en ceremoni på Utrikesdepartementet. Hon uppmärksammas för insatser inom området innovation och entreprenörskap.

Forskningssamverkan ska leda till sociala innovationer

Genom ett samarbete med Malmö högskola hoppas Högskolan i Halmstad kunna få skjuts framåt i utvecklandet av sociala innovationer. Häromveckan hölls ett gemensamt inspirationsseminarium, där deltagarna bland annat besökte innovativa projekt i stadsdelen Andersberg i Halmstad.

Forskningsledare

CIEL - Ass.Prof. Jonas Rundquist (tf)

CTIM2 - Prof. Svante Andersson

CTIM2 - Prof. Svante Andersson

KEEN - Docent Arne Söderbom

KEEN - Docent Arne Söderbom

RISP - Docent Jörgen Johansson

SIMB - Prof. Bengt Larsson

SIMB - Prof. Bengt Larsson

Sidan uppdaterad 2014-03-13