Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

Forskningen inom Maskinteknisk produktframtagning bedrivs i forskargrupperna Funktionella ytor, Tidiga produktutvecklingsfaser (Design), Tillämpad informationsbehandling (Digitala produktmodeller), Materialteknik samt Fotonik och mikrovågsteknik.

Forskningsverksamheten knyter väl an till grundutbildningen vid Högskolan. Forskare inom gruppen undervisar på Masterprogrogrammet i maskinteknik. Forskningsmiljön har även varit engagerad i t.ex. Sommardesignkontoren och Designåret 2005.
Forskningsmiljön lägger stor vikt vid nationella och internationella samarbeten och nätverk. Samarbetspartners är bland annat Produktion i Väst, Chalmers, Lunds Tekniska Högskola, Örebro-Skövde, Ingenjörshögskolan i Jönköping samt universiteten i Huddersfield och Lyon-Saint-Etienne.

Executive summary

Maskinteknisk produktframtagning har under 2008 etablerat Industriell fotonik och den ingående Vindkraftsteknik och vedsatsningen. Funktionella ytor är fortfarande den största delen.

Ett helt nytt forskningsområde kring montering med lättviktsstrukturer har öppnats och två nya gästprofessorer (totalt tre) med högsta internationella status har knutits till miljön.

Forskargrupper

Fotonik
Forskargruppen arbetar med forskning och teknisk utveckling inom industriell fysik och avancerad mätteknik. Forskningen är framförallt inriktad mot bestämning av ytors och materials elektromagnetiska och strukturella egenskaper samt strömning av gas, speciellt vindflöden och ljud vid vindkraftverk.
Funktionella ytor
Forskningsgruppen har som mål att genom intern och allierad spetskompetens samt med stöd av state of the art-mätmetoder utveckla kunskapen kring interaktionen mellan ytskiktens tillverkning och funktionella egenskaper.
Materialteknik
Området behandlar bland annat forskning om material och processutveckling för gjuteriindustrin med inriktning mot lättare material.
Tidiga produktutvecklingsfaser (Design)
Inom området skapas nätverk och samarbeten som syftar till att inleda forskning kring samverkan mellan traditionell produktutveckling och design i små och medelstora företag.
Tillämpad konstruktion (Digitala verktyg)
Utvecklingen av egenskapsspecifikation i samband med produktframtagning (design) och säkringen av egenskaps-/produktinformation är en naturlig inriktning på forskningen.

Forskningsledare

Funktionella ytor - professor Bengt-Göran Rosén

Funktionella ytor - professor Bengt-Göran Rosén

Fotonik - professor Lars Bååth

Fotonik - professor Lars Bååth

Sidan uppdaterad 2015-08-31