Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SNAFA - Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar (SNAFA) bildades 1997 och har genomfört konferenser på bland annat Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Örebro universitet, GIH Stockholm, SUH Bollnäs och Umeå universitet. Nätverket består i dag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.

Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi vill verka för vetenskaplig forskning och för att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte som för ett nordiskt samarbete.

Målet är fortsatt utveckling av ett svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet.

Nätverksidén bygger på:

  • Intresse och engagemang i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
  • Samarbete – att ta emot och sprida kunskap.
  • Samhällsnytta – ge styrka och gemenskap när det gäller att verka utåt i samhället.
  • Samverkan mellan olika kunskapscentra, universitet och högskolor.
  • Mångfald i inriktningar mot barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Nätverket vänder sig till alla som i sitt praktiska arbete möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa, samt de som forskningsmässigt intresserar sig för dessa frågor.

SNAFA är den del av EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity) som är det europeiska nätverket för forskning och utveckling inom anpassad fysisk aktivitet. EUFAPA är i sin tur medlem av den internationella organisationen IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity).

SNAFA har sitt kansli på Högskolan i Halmstad och koordineras av Lars Kristén. Via nätverket skickas information till medlemmar om bland annat fortbildning, praktiska tips och senaste forskning inom anpassad fysisk aktivitet.

SNAFA verkar också för att genomföra konferenser, seminarier och workshops för att främja utbytet av tankar och idéer inom området.

Definition av Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA)

  • ”Ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med intresse mot psykomotoriska frågor, mot en lika stor tillgång till hälsobetonad, aktiv livsstil och fritid, mot hög kvalitet på undervisning i idrott och hälsa, mot livslångt engagemang i idrott och hälsa, dans och vattenaktiviteter och avslutningsvis en kommunal skola som arbetar för inkludering och delaktighet”. (DePauw & Sherrill, 1994).
  • Adapted Physical Activity (APA) includes the profession, field of study, and practice that provides answers to the many problems associated with physical activity issues in both segregated and inclusive environments (Hutzler & Sherrill, 2007; Sherrill, 2004).

På gång inom Anpassad Fysisk Aktivitet

Nationella aktiviteter 2018

Nätverksmöte för forskning om funktionshinder den 11 oktober i Uppsala
11 oktober
PDF
(pdf, 2.3 MB)

 

Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott
15-16 oktober 2018 i Stockholm

Centrum för idrottsforskning fyller i år 30 år. Detta vill vi fira med en konferens där i första hand CIF-finansierad forskning inom barn- och ungdomsidrott samt elitidrott presenteras och diskuteras.

Mer information på Centrum för idrottsforsknings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SNAFA:s programWord (word, 14.8 kB)

 

Kultur, idrott och rekreation på FOMS rikskonferens
7–9 mars 2018 i Göteborg

Kom och ta del av olika anpassade aktiviteter från Göteborgsområdet och lyssna till intressanta föreläsningar. Vi startar konferensen med att besöka Svenska mässan och Träffpunkt Idrott. Där möts vi bland utställare och på seminarier, välkommen!

Mer information och anmälan till FOMS rikskonferenslänk till annan webbplats


Parasport Göteborgs Idrottssluss 2018

Aktiviteter för nyanlända/asylsökande/aldrig tidigare parasportande personer från olika etniska & kulturella bakgrunder med något slags funktions­nedsättning.
“Idrottssluss”is a parasport training channel, and an introduction to Swedish Parasport possibilities for Refugees with some sort of disabilities.

Aktiviteter 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

May 9th: Introduction to Swedish Parasport possibilities, for Refugees with some sort of disabilities, age 15 and older. Information about the “Last before summer Idrottssluss/Parasport Academy secession” that we at Parasport Gothenburg will host. More information.PDF (pdf, 243.2 kB)

Inbjudan till Parasport Göteborgs Idrottssluss 2018PDF (pdf, 250.3 kB)

Mer information om Parasport Göteborgs Idrottsslusslänk till annan webbplats

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International activities 2018

Nordic Network on Disability Research (NNDR) presents the next interdisciplinary conference in disability research in Copenhagen May 8–10, 2019. Conference theme: Inclusion and exclusion in the welfare society.

More information about the Nordic Network on Disability Research conferencelänk till annan webbplats


Disability Sport Conference 2018

The fourth biennial disability sports conference in Coventry 3–5 September. Closing date for abstracts is April 27 April.

More information about the Disability Sport Conference 2018länk till annan webbplats

länk till annan webbplats

Nationella aktiviteter 2017

Workshop om fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar med synnedsättningPDF (pdf, 276.3 kB). Professor Lauren Liberman, Brockport University, USA.
3 september på Högskolan i Halmstad.

FfP bjuder in till fortbildningsdag lördagen den 30 september med temat: En dag med lekarPDF (pdf, 106.1 kB)

Nordisk idrottsvetenskaplig konferens: idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa.PDF (pdf, 3.5 MB) SNAFA, SVEBI och SIPF samverkar i en idrottsvetenskaplig konferens kring temat "Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa". Konferensen innehåller internationella Key note föreläsningar, seminarier, workshops och posterutställningar som innehåller både praktik och teori.
Konferensen avser att vara en mötesplats för alla nordiska länder med deltagare från olika yrkesprofessioner, forskare, studenter och idrottare som bedriver hälsobetonad anpassad fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom utbildning; habilitering och rehabilitering; fritid och rekreation; parasport. Konferensens mål är att presentera nordiska metoder, forsknings- och utvecklingsprojekt inom anpassad fysisk aktivitet och parasport för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Konferensen möjliggör professionellt nätverkande, samverkan och samarbete. Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA) främjar temat "Idrott på lika villkor" under konferensen.
När: 22–23 november 2017. Plats: Högskolan i Halmstad.

Prova på-dag i Show Down och Goalball för personer med synnedsättningPDF (pdf, 698.6 kB)
Obs! Inställt på grund av återbud från arrangören.

International activities 2017

Study adapted physical activity at Haaga-Helia University of Applied SciencesWord (word, 49.6 kB), Vierumäki campus, spring 2017.

The 2017 International Symposium of Adapted Physical ActivityPDF (pdf, 26.3 kB) in Korea. Call for papers. June 12–16, 2017.

Movement 2017 – Brain, Bidy, Cognition.
9–11 juli. Oxford, Storbritannien.

Center for Deafblindness and Hearing Losslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (CDH) hosts the European conference of DBI (Deafblind International) in September 2017 in Aalborg, Denmark.

Nordic Network on Disability Research (NNDR): Living with disabilityPDF (pdf, 545.7 kB)
PDF
(pdf, 545.7 kB)
The aim of the conference is to bring together researchers, practitioners and people with disabilities in order to facilitate sharing of knowledge and collaboration across different perspectives on living with disability.
May 3–5, 2017, Örebro, Sweden.

EPH:10th European Public Health Conference: Sustaining Resilient and Health Communities.länk till annan webbplats
November 1–4, 2017, Stockholm.

Nordic Sport Science Conference: The Double Edged Sword of Sport: Health Promoting Versus Unhealthy EnvironmentsPDF (pdf, 3.1 MB).
The conference intends to be a meeting place for all Nordic countries with professionals, practitioners, researchers, students and athletes engaged in adapted physical activities and sports for the disabled in education, rehabilitation, recreation, sports, health-related fitness or in other areas. The goal of the conference is to present Nordic practices, research and development projects within the field of adapted physical activity and sports for the disabled. The Conference enables professional networking, collaboration and cooperation. The Swedish Network on Adapted Physical Activity (SNAFA) promotes the thematic of “Sport on equal terms” during the Conference.
When: November 22–23, 2017. Where: Högskolan i Halmstad.

Disability Matters: Making the Convention RealPDF (pdf, 632.6 kB)
The conference offers a forum for discussion of disability matters, with a particular focus on the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). New Zealanders played a significant role in the development of this Convention – how are we doing now in terms of its implementation? November 26–29, 2017, Dunedin, New Zealand.

The International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC).länk till annan webbplats Gold Coast, Australia, July 23–26, 2018.

Sidan uppdaterad 2018-10-05