Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SNAFA - Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

Vi vill inom SNAFA stimulera till fysisk aktivitet för barn och ungdom med funktionsnedsättning. Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdom med funktionsnedsättning. Vi vill verka för vetenskaplig forskning och att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte samt för ett nordiskt samarbete.

Just nu pågår ett forskningssamarbete om kamratstöd i skolanlänk till annan webbplats. Samarbetet ämnar undersöka hur skolan kan använda kamratstöd så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning bättre kan delta i idrottslektionerna. Samarbetet sker mellan lärosätena Halmstad, Gävle, Örebro och Riga. Kamratstöd under idrottslektionerna har tidigare studerats i USA.

Medel från Nordiska Ministerrådet har erhållits för att bygga upp ett ett nordiskt nätverk. Nätverket är under uppbyggnad för att stärka kunskapsutbyte inom Anpassad fysisk aktivitet (AFA), som har blivit ett globalt begrepp.

Det finns nu en ny flik där vi har samlat alla utbildningar. Bland annat finns det möjlighet att genomföra en EUDAPA-utbildning på 60 ECTS som utgår från Haaga-Helia, Finland. EUFAPA.länk till annan webbplats

På gång inom Anpassad Fysisk Aktivitet

Nationella aktiviteter 2015

Konferenser

 • Årets vårkonferens vid Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle om utveckling och forskning inom funktionsnedsättningsområdet i Öresundsregionen torsdagen den 24 april. Mer information om konferensenlänk till annan webbplats


Nyheter/artiklar

 • "Idrottslärarens drömmar och dilemmalänk till annan webbplats" är sex inspirerande och lustfyllda halvtimmesprogram från UR, SVT som ger inblick i idrott- och hälsasämnets innehåll och komplexitet. Vi får träffa idrottslärare och forskare som ger oss kunskap om hur man kan motivera sina elever och få alla att känna engagemang. Läs mer om programmen här.Word (word, 15.9 kB)


Forskning

 • Riktad utlysning av bidrag till forskning om särskolan

  Stiftelsen Sävstaholm utlyser under 2015 och fyra år framåt särskilda bidrag till forskningsprojekt som kan belysa den svenska särskolan, särskilt dess resultat med avseende på elevernas kunskaper, deras sociala liv i skolan och elevernas demokratiska fostran till aktiva medborgare. Syftet är att få en helhetsbild av vad eleverna får med sig ut i vuxenlivet från särskolan. Det kan exempelvis vara intressant att belysa resultaten i relation till olika undervisnings- och organisationsformer och mot bakgrund av innovativa lösningar.

  Stiftelsen Sävstaholm delar vanligen ut ca 5 miljoner per år till olika forskningsprojekt. Projektbidrag beviljas för ett år i taget. Projektet om särskolan omfattar antingen projektbidrag, doktorandanställning eller postdoc-anställning. Medlen avser att täcka lön, socialförsäkringsavgifter (LKP) samt overheadkostnader från universitet/högskola. När det gäller ansökningsförfarandet, se vidare Stiftelsen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Sista ansökningsdag för bidrag som ska användas under 2016 är
  1 september 2015.


Internationella aktiviteter 2015

Conferences

 • Nordic Conference in Adapted Physical Activity and Disability Sport, aug 19-21, Pajulati Sport Institute, Finland
  A meeting place for all Nordic countries with professionnals, practiotioners, researchers, students and athletes engaged in adapted physical activities and disability sport in rehabilitation, education, sports, health-related fitness or in other areas. The goal of the conference is to present Nordic practices, research and development projects within the field of adapted physical activity and disability sport. Conference enables professional networking, collaboration and cooperation. More infoPDF (pdf, 411.6 kB)

 

 • The 20th International Symposium on Adapted Physical Activity In collaboration with the International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) 11-15 June 2015
  Location: Wintergate Institute, Netanya Israel. More infoPDF (pdf, 1 MB)


 • EASS, Sport, Unity & Conflict 12th European Association for Sociology of Sport Conference, Dublin, 10-13 June 2015. More infolänk till annan webbplats


 • Eudapa, European University Diploma in Adapted Physical Activity, 60 ECTS Contact period, 30 ECTS, Tuesday 3.2.2015 - Friday 8.5.2015 in Finland. More infolänk till annan webbplats


 • Welcome to Bergen and the NNDR 13th Research Conference. Its next conference will be held in the historic Norwegian town of Bergen,
  May 6-8. 2015. More infolänk till annan webbplats
Sidan uppdaterad 2015-05-08