Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SNAFA - Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar (SNAFA) bildades 1997 och har genomfört konferenser på bland annat Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Örebro universitet, GIH Stockholm, SUH Bollnäs och Umeå universitet. Nätverket består i dag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.

Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi vill verka för vetenskaplig forskning och för att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte som för ett nordiskt samarbete.

Målet är fortsatt utveckling av ett svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet.

Nätverksidén bygger på:

 • Intresse och engagemang i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Samarbete – att ta emot och sprida kunskap.
 • Samhällsnytta – ge styrka och gemenskap när det gäller att verka utåt i samhället.
 • Samverkan mellan olika kunskapscentra, universitet och högskolor.
 • Mångfald i inriktningar mot barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Nätverket vänder sig till alla som i sitt praktiska arbete möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa, samt de som forskningsmässigt intresserar sig för dessa frågor.

SNAFA är den del av EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity) som är det europeiska nätverket för forskning och utveckling inom anpassad fysisk aktivitet. EUFAPA är i sin tur medlem av den internationella organisationen IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity).

SNAFA har sitt kansli på Högskolan i Halmstad och koordineras av Lars Kristén. Via nätverket skickas information till medlemmar om bland annat fortbildning, praktiska tips och senaste forskning inom anpassad fysisk aktivitet.

SNAFA verkar också för att genomgöra konferenser, seminarier och workshops för att främja utbytet av tankar och idéer inom området.

Definition av Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA)

 • ”Ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med intresse mot psykomotoriska frågor, mot en lika stor tillgång till hälsobetonad, aktiv livsstil och fritid, mot hög kvalitet på undervisning i idrott och hälsa, mot livslångt engagemang i idrott och hälsa, dans och vattenaktiviteter och avslutningsvis en kommunal skola som arbetar för inkludering och delaktighet”. (DePauw & Sherrill, 1994).
 • Adapted Physical Activity (APA) includes the profession, field of study, and practice that provides answers to the many problems associated with physical activity issues in both segregated and inclusive environments (Hutzler & Sherrill, 2007; Sherrill, 2004).

På gång inom Anpassad Fysisk Aktivitet

Utlysning! Två postdoktorer: Livsförloppsperspektiv på funktionshinder

Umeå universitet söker två postdoktorer inom ett tvärvetenskapligt funktionshinderprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet. Anställningarna omfattar vardera två år (100%) och avser forskning på nutida förhållanden av relevans för projektet. Sista ansökningsdag är 2016-11-04. Läs mer.PDF (pdf, 483.2 kB)

Nationella aktiviteter 2016–2017

Konferenser och seminarium

 • Fortbildning: Naturen som rum för inspiration till aktivitet, utveckling och lärande
  Kunskapsmålen både i grund- och grundsärskolans basämnen poängterar förståelsen av natur och rum i basämnen (flera ämnesområden), speciellt i matte och förståelse av tidsuppfattning. Utifrån detta belyser vi: Är outdoor inne? Naturen som inspiration till aktivitet! Vilken inverkan och påverkan har naturen på eleverna?
  Plats: Bosön, Lidingö, 1 oktober 2016. Läs mer.

  Word
  (word, 521.3 kB)
 • Vetenskaplig nationell konferens med tema "Barnhjärnan 2016". Barnhjärnan 2016 är en konferens som samlar flera av landets främsta experter som verkar för att främja, förebygga och utveckla barns och ungdomars förmåga till skolprestationer, idrott och rörelse – för en bättre framtida hjärnhälsa. Plats: Karlstad 3 oktober 2016. Läs mer.

  PDF
  (pdf, 4 MB)
 • Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) i ett inkluderande samhälle - en väg till hälsa och social delaktighet.
  Anpassad fysisk aktivitet (AFA) har blivit ett globalt begrepp omfattande områdena idrott och hälsa, habilitering och rehabilitering, parasport, fritid och rekreation. AFA kännetecknas ofta av både en pedagogisk och medicinsk utgångspunkt. Forskning inom området visar på hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet. Lars Kristén, universitetslektor Högskolan i Halmstad kommer att ge exempel från några aktuella forskningsprojekt med en förhoppning om att belysa möjligheter och hinder för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att bedriva fysisk aktivitet. 20 oktober 2016, Lund. Mer information och anmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 • Gilla Vatten vid fyra olika tillfällen en gratis tredagars utbildning i metodiken Brainswim, som är speciellt lämplig för barn/unga som känner rädsla för att vara i vatten/inte kan simma.
  Utbildningarna hålls i Skellefteå från 8-10 oktober, Sundsvall från 14-16 oktober, Avesta (Dalarna) från 21-23 oktober och i Växjö från 28-30 oktober. Läs mer på Gilla vattens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • CHILD celebrates 10 years at Jönköping University!
  We celebrate by giving a one day research conference and you are most welcome to join us for this anniversary! 10 November, 2016, Jönköping. More information.Powerpoint (powerpoint, 4.8 MB)

 • Inspirationsdag kring tillgänglig synskadeidrott
  Temat för inspirationsdagen fokuserar på hur synskadeidrott kan göras mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. 26 november, 2016, Högskolan i Halmstad. Mer information.PDF (pdf, 323 kB)

 • Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning
  Syftet med dagen är att sprida aktuell kunskap om dagens högre utbildning och funktionsnedsättning ur studenters, lärares och samordnares perspektiv och identifiera kunskapsluckor, utvecklingsmöjligheter och områden för fortsatt forskning. Dagen inriktas särskilt på högre studier och dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
  Tid: 7 december 2016, 8.30-16.00
  Plats: Orkanen, Malmö Högskola Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
  Läs mer.PDF (pdf, 168.1 kB)

Internationella aktiviteter 2016–2017

Conferences

 • Intradagar – konferens om stöd och service till personer med interllektuell funktonsnedsättning.
  19–20 september 2016, Stockholm. Mer information

  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Safety 2016 World Conference – the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion will be held in Tampere, Finland, on 18−21 September 2016. Read more about the conference here.

  PDF
  (pdf, 198.6 kB)
 • EPH: The 9th European Public Health Conference. All for Health – Health for All. 9–12 november 2016, Wien Österrike. Mer information.

  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Study adapted physical activity at Haaga-Helia University of Applied Sciences, Vierumäki campus, spring 2017. More information.Word (word, 49.6 kB)

 • The 2017 International Symposium of Adapted Physical Activity in Korea. Call for papers. June 12-16, 2017. More information.PDF (pdf, 26.3 kB)

 • Movement 2017 – Brain, Bidy, Cognition.
  9–11 juli. Oxford, Storbritannien. Mer information.

  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Center for Deafblindness and Hearinglosslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (CDH) hosts the European conference of DBI (Deafblind International) in September 2017 in Aalborg, Denmark.

 • Nordic Network on Disability Research (NNDR): Living with disability
  The aim of the conference is to bring together researchers, practitioners and people with disabilities in order to facilitate sharing of knowledge and collaboration across different perspectives on living with disability.
  3–5 may, 2017, Örebro, Sweden. For more information.

  PDF
  (pdf, 545.7 kB)
 • EPH: 10th European Public Health Conference: Sustaining Resilient and Health Communities.
  1–4 november 2017, Stockholm. Mer information.

  länk till annan webbplats
 • Disability Matters: Making the Convention Real
  The conference offers a forum for discussion of disability matters, with a particular focus on the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). New Zealanders played a significant role in the development of this Convention – how are we doing now in terms of its implementation? 26–29 november, 2017, Dunedin, New Zealand. More information.PDF (pdf, 632.6 kB)

 • The International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC). Gold Coast, Australia, 23–26 juli, 2018.
  Mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan uppdaterad 2016-11-01