Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SNAFA - Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

Vi vill inom SNAFA stimulera till fysisk aktivitet för barn och ungdom med funktionsnedsättning. Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdom med funktionsnedsättning. Vi vill verka för vetenskaplig forskning och att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte samt för ett nordiskt samarbete.

Just nu pågår ett forskningssamarbete om kamratstöd i skolanlänk till annan webbplats. Samarbetet ämnar undersöka hur skolan kan använda kamratstöd så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning bättre kan delta i idrottslektionerna. Samarbetet sker mellan lärosätena Halmstad, Gävle, Örebro och Riga. Kamratstöd under idrottslektionerna har tidigare studerats i USA.

Medel från Nordiska Ministerrådet har erhållits för att bygga upp ett ett nordiskt nätverk. Nätverket är under uppbyggnad för att stärka kunskapsutbyte inom Anpassad fysisk aktivitet (AFA), som har blivit ett globalt begrepp.

Det finns nu en ny flik där vi har samlat alla utbildningar. Bland annat finns det möjlighet att genomföra en EUDAPA-utbildning på 60 ECTS som utgår från Haaga-Helia, Finland. EUFAPA.länk till annan webbplats

På gång inom Anpassad Fysisk Aktivitet

Nationella aktiviteter 2015–2016

Konferenser

 • Barn i longitudinella studier
  Den 18 november 2015 träffas vi för en seminariedag
  om fungerande över tid hos barn, ungdomar och unga
  vuxna med funktionshinder. Vi diskuterar både
  metodologiska och innehållsliga aspekter. Arrangör:
  IHV Barns Forskarnätverk samt CHILD. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Call for papers: Children's Rights and Early Intervention
  International Society on Early Intervention (ISEI) arrangera den 8-10 juni 2016 konferensen Children's Rights and Early Intervention. Det sker i samvarkan med Stockholms universitet och sista datum fö föredragsanmälan är den 1 oktober 2015. Att få stöd och hjälp tidigt för att förebygga proble som skulle kunna uppstå senare i livet, står i fokus både inom ECI-som forskningsområde och vid konferensen i Stockholm. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nyheter/artiklar

 • "Idrottslärarens drömmar och dilemmalänk till annan webbplats" är sex inspirerande och lustfyllda halvtimmesprogram från UR, SVT som ger inblick i idrott- och hälsasämnets innehåll och komplexitet. Vi får träffa idrottslärare och forskare som ger oss kunskap om hur man kan motivera sina elever och få alla att känna engagemang. Läs mer om programmen här.Word (word, 15.9 kB)


Forskning

 • Riktad utlysning av bidrag till forskning om särskolan
  Stiftelsen Sävstaholm utlyser under 2015 och fyra år framåt särskilda bidrag till forskningsprojekt som kan belysa den svenska särskolan, särskilt dess resultat med avseende på elevernas kunskaper, deras sociala liv i skolan och elevernas demokratiska fostran till aktiva medborgare. Syftet är att få en helhetsbild av vad eleverna får med sig ut i vuxenlivet från särskolan. Det kan exempelvis vara intressant att belysa resultaten i relation till olika undervisnings- och organisationsformer och mot bakgrund av innovativa lösningar.

  Stiftelsen Sävstaholm delar vanligen ut ca 5 miljoner per år till olika forskningsprojekt. Projektbidrag beviljas för ett år i taget. Projektet om särskolan omfattar antingen projektbidrag, doktorandanställning eller postdoc-anställning. Medlen avser att täcka lön, socialförsäkringsavgifter (LKP) samt overheadkostnader från universitet/högskola. När det gäller ansökningsförfarandet, se vidare Stiftelsen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Sista ansökningsdag för bidrag som ska användas under 2016 är
  1 september 2015.

Internationella aktiviteter 2015–2016

Conferences

 • Safety 2016 World Conference – the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion will be held in Tampere, Finland, on 18−21 September 2016. Read more about the conference here.PDF (pdf, 198.6 kB)
Sidan uppdaterad 2015-10-05