Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-08-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SNAFA - Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar (SNAFA) bildades 1997 och har genomfört konferenser på bland annat Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Örebro universitet, GIH Stockholm, SUH Bollnäs och Umeå universitet. Nätverket består i dag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.

Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi vill verka för vetenskaplig forskning och för att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte som för ett nordiskt samarbete.

Målet är fortsatt utveckling av ett svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet.

Nätverksidén bygger på:

 • Intresse och engagemang i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Samarbete – att ta emot och sprida kunskap.
 • Samhällsnytta – ge styrka och gemenskap när det gäller att verka utåt i samhället.
 • Samverkan mellan olika kunskapscentra, universitet och högskolor.
 • Mångfald i inriktningar mot barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Nätverket vänder sig till alla som i sitt praktiska arbete möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa, samt de som forskningsmässigt intresserar sig för dessa frågor.

SNAFA är den del av EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity) som är det europeiska nätverket för forskning och utveckling inom anpassad fysisk aktivitet. EUFAPA är i sin tur medlem av den internationella organisationen IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity).

SNAFA har sitt kansli på Högskolan i Halmstad och koordineras av Lars Kristén. Via nätverket skickas information till medlemmar om bland annat fortbildning, praktiska tips och senaste forskning inom anpassad fysisk aktivitet.

SNAFA verkar också för att genomgöra konferenser, seminarier och workshops för att främja utbytet av tankar och idéer inom området.

Definition av Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA)

 • ”Ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med intresse mot psykomotoriska frågor, mot en lika stor tillgång till hälsobetonad, aktiv livsstil och fritid, mot hög kvalitet på undervisning i idrott och hälsa, mot livslångt engagemang i idrott och hälsa, dans och vattenaktiviteter och avslutningsvis en kommunal skola som arbetar för inkludering och delaktighet”. (DePauw & Sherrill, 1994).
 • Adapted Physical Activity (APA) includes the profession, field of study, and practice that provides answers to the many problems associated with physical activity issues in both segregated and inclusive environments (Hutzler & Sherrill, 2007; Sherrill, 2004).

Medel har erhållits från Nordiska Ministerrådet för Högre Utbildning (NORDPLUS) för att bygga upp en nordisk master i anpassad fysisk aktivitet. I samarbetet ingår Finland, Lettland , Litauen och Sverige. Läs mer om mastern.

Medel har också erhållits från VINNOVA för ett forskningsprojekt med syfte att tillskapa nya idrottsredskap för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar tillsammans med företag som tillverkar redskap för idrott och hälsa. Läs mer om forskningsprojektet.

Nyheter/artiklar

 • Rapport om svensk forskning om funktionshinderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som tagits fram på uppdrag av Hörselskadades Riksförbund.

 • Fokus på anpassad fysisk aktivitet i skolanöppnas i nytt fönster
  SNAFA har erhållit ett organisationsbidrag från Centrum för idrottsforskning (CIF). Under ett nationellt möte med forsknings- och utbildningsgruppen för SNAFA på Högskolan i Halmstad bestämdes att bidraget för 2015 ska gå till anpassad fysisk aktivitet i skolan (AFA-skola).

 • "Idrottslärarens drömmar och dilemmalänk till annan webbplats" är sex inspirerande och lustfyllda halvtimmesprogram från UR, SVT som ger inblick i idrott- och hälsasämnets innehåll och komplexitet. Vi får träffa idrottslärare och forskare som ger oss kunskap om hur man kan motivera sina elever och få alla att känna engagemang. Läs mer om programmen här.

  Word
  (word, 15.9 kB)

På gång inom Anpassad Fysisk Aktivitet

Nationella aktiviteter 2015–2017

Konferenser och seminarium

 • Seminarium: Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?
  Temat för seminariet fokuserar på hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkar i seminariet. Datum: 25 november, 2015. Plats: Högskolan i Halmstad. Läs merPDF (pdf, 63.2 kB).

 • Seminarium: Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?
  Temat för seminariet fokuserar på hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkar i seminariet. Datum: 9 december, 2015. Plats: Malmö högskola.
  Läs merPDF (pdf, 81.8 kB).

 • Seminarium: Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?Temat för seminariet fokuserar på hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkar i seminariet. Datum: 12 april, 2015. Plats: Umeå universitet.
  Läs mer.Word (word, 780 kB)

 • Fifth annual conference of Alter
  Konferensen är riktad till funktionshinderforskare från en rad olika områden (sociologi, antropologi, psykologi, psykoanalys, historia, demografi, ekonomi,  juridik, m.m.). Temat för konferensen är 'inclusion, participation and human rights - comparisons and exchanges'. Detta är den första Alter konferensen i Sverige (förra årets konferens var i Paris). Datum: 30/6-1/7, 2016. Plats: Stockholm. Läs mer.

  PDF
  (pdf, 267.8 kB)
 • Call for papers: Children's Rights and Early Intervention
  International Society on Early Intervention (ISEI) arrangera den 8-10 juni 2016 konferensen Children's Rights and Early Intervention. Det sker i samvarkan med Stockholms universitet och sista datum fö föredragsanmälan är den 1 oktober 2015. Att få stöd och hjälp tidigt för att förebygga proble som skulle kunna uppstå senare i livet, står i fokus både inom ECI-som forskningsområde och vid konferensen i Stockholm. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Fortbildning: Naturen som rum för inspiration till aktivitet, utveckling och lärande
  Kunskapsmålen både i grund- och grundsärskolans basämnen poängterar förståelsen av natur och rum i basämnen (flera ämnesområden), speciellt i matte och förståelse av tidsuppfattning. Utifrån detta belyser vi: Är outdoor inne? Naturen som inspiration till aktivitet! Vilken inverkan och påverkan har naturen på eleverna?
  Plats: Bosön, Lidingö, 1 oktober 2016. Läs mer.

  Word
  (word, 521.3 kB)
 • Vetenskaplig nationell konferens med tema "Barnhjärnan 2016". Barnhjärnan 2016 är en konferens som samlar flera av landets främsta experter som verkar för att främja, förebygga och utveckla barns och ungdomars förmåga till skolprestationer, idrott och rörelse – för en bättre framtida hjärnhälsa. Plats: Karlstad 3 oktober 2016. Läs mer.

  PDF
  (pdf, 4 MB)
 • Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning
  Syftet med dagen är att sprida aktuell kunskap om dagens högre utbildning och funktionsnedsättning ur studenters, lärares och samordnares perspektiv och identifiera kunskapsluckor, utvecklingsmöjligheter och områden för fortsatt forskning. Dagen inriktas särskilt på högre studier och dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
  Tid: 7 december 2016, 8.30-16.00
  Plats: Orkanen, Malmö Högskola Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
  Läs mer.PDF (pdf, 168.1 kB)

Internationella aktiviteter 2016–2017

Conferences

 • Childhood in Everyday Life, 6-8 June 2016 Turku, Finland
  The international conference on childhood studies is a multidisciplinary forum for research on children and childhood. The event is organized by the Finnish Society for Childhood Studies and the Child and Youth Research Institute CYRI on 6th- 8th June 2016 in the University of Turku and Åbo Akademi University, Finland. The theme of the seventh conference is Childhood in Everyday Life. For more information and detailed guidelines, please see http://www.childhood2016.fi/

  länk till annan webbplats
 • Fifth Annual Conference of Alter – Welcome to the fifth European Disability Research conferences of Alter arranged by Stockholm University 30/6-1/7 2016. For more information and call for papers, please see the webpage http://alterconf2016.sciencesconf.org/
  länk till annan webbplats

 • Europeisk konferens om Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA)PDF (pdf, 3.7 MB) i Olomouc, Tjeckien den 15-17 juni 2016. För mer information, kontakta Lars.kristen@hh.se.

 • Movement 2017 – Brain, Bidy, Cognition.
  9–11 juli. Oxford, Storbritannien. Mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • European Down Syndrome Congress.
  5–7 augusti. Istanbul, Turkiet. More information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • The 17th Biennial Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication.
  6–13 augusti. Toronto, Canada. Mer information.

  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (LASSID).
  15–19 augusti. Melbourne, Australia. Mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Disability Studies Conference.
  6–8 september, Lancaster Storbritannien. Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Center for Deafblindness and Hearinglosslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (CDH) hosts the European conference of DBI (Deafblind International) in September 2017 in Aalborg, Denmark.

 • Intradagar – konferens om stöd och service till personer med interllektuell funktonsnedsättning.
  19–20 september, Stockholm. Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Safety 2016 World Conference – the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion will be held in Tampere, Finland, on 18−21 September 2016. Read more about the conference here.

  PDF
  (pdf, 198.6 kB)
 • EPH: The 9th European Public Health Conference. All for Health – Health for All.
  9–12 november, Wien Österrike. Mer information.

  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nordic Network on Disability Research (NNDR): Living with disability
  The aim of the conference is to bring together researchers, practitioners and people with disabilities in order to facilitate sharing of knowledge and collaboration across different perspectives on living with disability.
  3–5 may, 2017, Örebro, Sweden. For more information.

  PDF
  (pdf, 545.7 kB)
 • EPH: 10th European Public Health Conference: Sustaining Resilient and Health Communities.
  1–4 november 2017, Stockholm. Mer information.länk till annan webbplats
Sidan uppdaterad 2016-08-25