Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studentstöd

På Högskolan finns en rad stödfunktioner som hjälper dig under din studietid. Här har vi samlat länkar och information för att göra det enklare att hitta rätt.

Under webbtjänster hittar du information om frågor som rör datorer och IT, till exempel e-post, passerkort och Högskolans datorsalar.

Studenternas regelbok – regler för studier
Här hittar du bland annat Högskolans regler om fusk och rutiner vid kränkande särbehandling.

Skrivpunkten
Här kan du få som behöver få extra stöd med skrivandet.

Stipendier
Här finns en lista med stipendier som studenter kan söka.

Studenthälsan
Har du frågor eller funderingar som rör din hälsa? Här hittar du information från Studenthälsan och kontaktuppgifter till de som jobbar där.

Studie- och karriärvägledning
Har du frågor eller funderingar som rör ditt utbildningsval? Här hittar allmän studieinformation och individuellt anpassad studie- och karriärvägledning.

Vill bli student
Här hittar du information om studievägval, antagning, behörighet, arbetsmarknad, högskoleprov, studera med funktionshinder, studiemedel och examen.

Blanketter
Här kan du hämta hem olika blanketter en student kan behöva, till exempel om du vill ansöka om studieuppehåll eller examensbevis.

Vaktmästeriet
Hjälper dig bland annat med utskrifter och kopiering.

Klar med dina studier? Ansöka om examen nu.
Sidan uppdaterad 2014-12-05