Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Skrivpunkten

Träffpunkten för dig som vill utveckla ditt språk. Vill du ha respons i skrivandet? Stöd i ett språkligt problem? Skrivpunkten vänder sig till enskilda studenter, på alla program och kurser och på alla utbildningsnivåer. Grupper kan förhandsanmäla sig.

Ingen fråga är för enkel – eller för avancerad!

Språkrådgivare

Johanna Jansson
Se kontaktuppgifter i informationsrutan till höger.

Språket i högskolan ("det akademiska språket") har vissa kännetecken som kan vara lite svåra att upptäcka. En kort språkfråga till Skrivpunkten kan få ett enkelt svar. När du studerar och ska skriva en text kan du behöva lite mer ingående resonemang om hur man får till det. Boka då en tid, individuellt eller i grupp.


Kontaktperson för studenter med funktionshinder

Karolina Bozic
Se kontaktuppgifter i informationsrutan till höger.

Skrivpunkten har utrustning. Här finns:

  • datorer med talsyntes, skärmläsare, skärmförstoringsprogram, rättstavningsprogram och ordlistor för extra stöd åt läs- och skrivprocessen
  • skanner med möjlighet att omvandla tryckt text till digital text som kan högläsas av datorn
  • höj- och sänkbara bord
  • ergonomiskt riktiga arbetsstolar
  • punktbelysning av god kvalitet.

Välkomna!

Sidan uppdaterad 2014-02-25