Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-06-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lektor Sten Fåhrés minnesfond

Tack vare en donation av framlidne lektor Sten Fåhré utdelas varje år ett antal stipendier till studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Donationen avkastar för närvarande ca 400 000 kronor per år.

Styrelsen för stipendiestiftelsen består av Lennart Andrén (ordförande), Maj-Britt Bäck samt Greger Lindqvist.

Läs om senaste årens stipendiater

2013-06-01
100 000 kronor till bästa examensprojekt

2012-05-29
100 000 kronor till examensprojektet Vilosten

2011-05-30
100 000 kronor till examensprojektet LIAC

2010-05-29
Utvecklingsingenjörer får stipendier på 335 000 kronor

2009-06-01
Utvecklingsingenjörer belönade 100 000 kronor till projekt Athena

2008-06-02
Utvecklingsingenjörer belönade 100 000 kronor till projekt X-heat

2007-06-04
Fåhréstipendier till utvecklingsingenjörer

2006-06-03
Fåhré-pengar till utvecklingsingenjörer

Sidan uppdaterad 2013-06-10