Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studenternas regelbok

Här i regelboken finns det nyttig och viktig information för dig som är student på Högskolan i Halmstad.

Du hittar bland annat vilka regler som gäller för antagning, examination, användning av datorer och passerkort, men också vilka rättigheter du har som student och vart du kan vända dig om du känner dig felbehandlad.

Eftersom Högskolan är en statlig myndighet som lyder under regeringen finns det ett antal lagar och förordningar, exempelvis högskolelagen och högskoleförordningen, som reglerar vår verksamhet. Till exempel är Högskolan ansvarig att erbjuda studenter tillgång till hälsovård. Vid Högskolan i Halmstad ansvarar studenthälsan för studenthälsovården.

Sidan uppdaterad 2017-01-05