Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-05-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Helpdesk

Helpdesk är en tjänst som riktar sig till studenter och personal vid Högskolan i Halmstad. Där kan du få hjälp med viss teknisk support men också frågor som rör administrationen av dina studier.

Självbetjänande helpdesk

Via Högskolans självbetjänande helpdesk kan du anmäla ärenden till Campusservice (tidigare IT-avdelningen och Tekniska avdelningen), Utbildningsstöd (tidigare Studerandeavdelningen) eller Kommunikation. Du kan också byta ditt lösenord.

Är du anställd kan du också t.ex. skriva ut klasslistor eller uppdatera dina uppgifter i personaldatabasen.

Bemannad helpdesk

Studenter kan också utnyttja Servicecenter som finns vid Högskolans huvudentré vid Trade Center för att få personlig hjälp. Vid frågor om särskilda program som används i undervisningen, kontakta din lärare.

Självbetjäning
Aktuellt
2016-05-12 07:41
Störning i telefonin - åtgärdat 11:00
Telenor One Telenor har för närvarande driftstörning på Telenor One Flexibel 2.0. Företags­portalen i Telenor One App är påverkad och det kan vara svårt att logga in och administrera tjänster. Felsökning pågår och informationen uppdateras.

Stäng
2016-05-03 09:21
Driftstopp Blackboard söndag 8 maj.
Söndagen den 8e Maj 2016 mellan 02:00 och 06:00 (CEST) kommer Blackboard att utföra systemunderhåll i Amsterdam. Det innebär att vårt Blackboardsystem kan komma att bli oåtkomligt under tiden för systemunderhållet. Mvh. //Micael Magnusson SystemAdminstrator

Stäng
2016-04-04 08:16
Studentportalen - certifikatet ogiltigt - Åtgärdat
Studentportalens certifikat är ogiltigt. Det är felanmält - och arbete pågår. För access till Blackboard http://hh.blackboard.com För epost http://mail.student.hh.se

Stäng
2016-03-30 14:05
SPAM epost cirkulerar just nu
Svara aldrig på epost som efterfrågar användaruppgifter eller ber dig logga in via en länk för att ”verifiera dina användaruppgifter”. Denna typ av SPAM kallas phishing och är en metod för att lura användare att frivilligt ge sina användaruppgifter till okänd tredje part. Epost av denna typ kan och ska ignoreras och raderas. Om du känner tveksamhet eller har frågor, lägg ett ärende i Helpdesk.

Stäng
2016-03-20 14:35
Helpdesk är stängd för underhåll


Stäng
Sidan uppdaterad 2016-05-27