Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vindkraft 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grunderna inom vindkrafttekniken, allt från vind till elproduktion. Du studerar bland annat vinden som energiresurs, verkens produktion och uppbyggnad samt tillstånds- och miljöfrågor. Ett omfattande projektarbete ”Projektering av ett vindkraftverk” genomförs. I projektarbetet används avancerad programvara för att bestämma kraftverkens elproduktion och miljöpåverkan.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmärkning
Internetbaserad distansutbildning (distans/internet) Den här typen av utbildning genomförs med hjälp av internet och olika datorbaserade verktyg. Oftast är det inga sammankomster på utbildningarna, men undantag kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16