Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180 hp

Om programmet

Står du i valet mellan att läsa ekonomi och att skaffa dig kompetens som öppnar dörrar i bygg- och fastighetsbranschen? Välj Bygg- och fastighetsekonomprogrammet och spetsa din ekonomiska utbildning med ingenjörskunskaper – bli dubbelt efterfrågad på arbetsmarknaden.

– Unik utbildning

– Bli eftertraktad på arbetsmarknaden

– Läs en ettårig påbyggnadsutbildning och bli fastighetsmäklare


En ekonom som också behärskar teknik och juridik har förutsättningar att göra ett extra bra jobb på ett bygg- och fastighetsbolag. Därför har vi skapat Bygg- och fastighetsekonomprogrammet där du läser byggämnen, juridik och företagsekonomi parallellt.

Tyngdpunkten ligger på företagsekonomi, som lär dig hur företagens ekonomiska värld ser ut, vilka finansiella problem de ställs inför och vilka verktyg som används för att lösa dem.

Vidare studerar du hur organisation och marknadsföring kan bidra till att skapa framgång. Programmet har också en del praktiska inslag, bland annat när du lär dig finansiell redovisning, kostnads- och intäktsanalys samt investeringsbedömning.

Under programmets gång vävs företagsekonomin samman med juridik och byggtekniska ämnen på ett sådant sätt att fastigheter och byggprojekt ständigt står i fokus. Utbildningen avslutas med en uppsats inom företagsekonomi med inriktning på fastigheter eller projektledning.

Common Core gör din profil unik
Framtidens jobb kommer att kräva bättre förståelse för relationen mellan människa, teknik och samhälle. Därför har Högskolan i Halmstad utvecklat Common Core. Common Core är en innovativ utbildningsmodell som förbereder dig för framtiden och ditt kommande yrke – och gör dig mer attraktiv och unik på arbetsmarknaden. Common Core finns från och med höstterminen 2019 på just programmet Bygg- och fastighetsekonom.

Det ger dig förståelse för andra discipliner än de ekonomiska, och ger dig en extra konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Common Core består av ett antal kurser, men fungerar på ett lite annorlunda sätt. Så här funkar det! hh.se/commoncore

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Som bygg- och fastighetsekonom kan du arbeta med teknik, juridik, administration och ekonomi inom både privat och offentlig sektor. Dina framtida arbetsgivare kan vara fastighetsägare, större byggföretag eller fastighetsbolag. I egenskap av ekonomisk rådgivare kan du jobba nära ledningsstaben och göra analyser inför nybyggnationer och renoveringar. Din breda kompetens gör dig också väl lämpad för utåtriktade arbeten.

Studier utomlands
Som student på Högskolan i Halmstad har du möjlighet att studera utomlands. Du kan antingen söka de platser inom Erasmus som Högskolan erbjuder eller ordna något på egen hand.

Övrigt
Efter avslutad utbildning kan du söka vidare till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi samt Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning, 60 hp.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser.

Termin 1 och 2
Husbyggnad I 7,5 hp
Husbyggnad II 7,5 hp
Marknadsföring (1-30)* 7,5 hp
Organisation och ledarskap (1-30)* 7,5 hp
Ekonomistyrning (1-30)* 7,5 hp
Affärsredovisning (1-30)* 7,5 hp
Juridisk översiktskurs 15 hp

Termin 3 och 4
Nationalekonomi 15 hp
Byggprojektledning I 7,5 hp
Hyresrätt och teknisk fastighetsförvaltning 7,5 hp

Finansiering (31-60)* 7.5 hp
Verksamhetsplanering med miljö och kvalitetsledning (31-­60)* 7,5 hp
Ledning av människor (31-60)* 7,5 hp
Entreprenörskap (31-60)*) 7,5 hp

Termin 5 och 6
Fastighetsförvaltning 2 – Hållbar strategi och utveckling 7,5 hp
Vetenskaplig metod 7,5 hp (61-90)*
Fördjupning i företagsekonomi inom något av följande områden: Fastighetsekonomi och verksamhetsstyrning 15 hp (61-90) G* eller Ledarskap 15 hp (61-90) G*
Fastighetsrätt 7.5 hp
Entreprenad- och kontraktsrätt (1-60) 7,5 hp
Självständigt uppsatsarbete (61-90)* 15 hp

* kursen ingår i huvudområdet företagsekonomi

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10001
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Magnus Lindberg
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Eurekha

Eurekha tilldelades priset som årets ekonomförening 2017 och 2018 av S.E.R.O - Sveriges Ekonomers Riksorganisation.

Sidan uppdaterad 2019-01-09