Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Grundlärarutbildning (åk F-3) 240 hp

Om programmet

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 lägger du grunden för barnens läs-, skriv- och matematikkunskaper. Du vidgar deras värld genom att undervisa i engelska, samhälls- och naturorienterande ämnen.

Vill du vara med och skapa framtidens skola i rollen som barnens första lärare? Då är vår grundlärarutbildning (åk F–3) ett bra val.


– På Högskolan i Halmstad träffar du engagerade lärare och studentkamrater och får delta i inspirerande undervisning där du får träna på många olika pedagogiska metoder.
– Du får praktisera kunskaperna under din praktik (VFU) och på den övningsskola som du kommer att vara verksam på. VFU:n på Högskolan ligger på topp-tio i Sverige och lyfts fram som ett gott exempel.
– Som student här blir du en del av storsatsningen Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur.

Som student på Grundlärarutbildningen på Högskolan i Halmstad möter du olika former av undervisning och examination. Här får du arbeta praktiskt med många olika pedagogiska metoder och du får med dig en gedigen ryggsäck med undervisningsmoment och metoder för att möta dina framtida elever med bästa möjliga förutsättningar. Den nära kopplingen till verksamheten vid skolor löper som en röd tråd genom hela studietiden och du får träna på olika pedagogiska metoder både i undervisningen på Högskolan och på din praktik.

Högskolan samarbetar med så kallade övningsskolor där du som lärarstudent deltar i verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) regelbundet under din utbildning. När du gör praktik i utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) får du återvända till samma skola flera gånger. På så vis får du möjlighet att skapa en mer långvarig relation både till eleverna och arbetslaget, och du får flera handledare på samma skola.

Vi ger dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi utvecklar hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar och vi är måna om att hålla hög kvalitet och att våra studenter får med sig rätt redskap och förutsättningar för att kunna möta de krav som kommer att ställas på framtidens lärare.

Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt jobb där ingen dag är den andra lik. Som grundlärare spelar du en central roll för att stimulera och motivera elevers utveckling och lärande och du lägger grunden för elevernas kunskap i skolans olika ämnen. Elevers lust att lära kan väckas i många olika miljöer och i utbildningen arbetar vi i varierade miljöer både utomhus i naturen med utomhuspedagogik samt inomhus i verkstäder med digitala och analoga redskap. Vi arbetar med kreativt skapande och estetiska lärande med bland annat sång, språklek, bild och film.

På vår lärarutbildning är kontakten nära mellan studenter, lärare och övrig personal. Här finns också fina föreläsningslokaler, grupprum och studieplatser för våra studenter. Ett exempel är Digitalt laborativt centrum – inklusive ett framtidslabb för att utveckla skolans lärmiljöer – en digital miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. Digitalt laborativt centrum har den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design.

För att gynna studentinflytande har Grundlärarutbildningen ett programråd där alla klasser är representerade.

Examen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, avancerad nivå, 240 hp.


Studier utomlands
Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella perspektivet under din utbildning.

Vi har ett internationellt nätverk vilket gör det möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Utbildningen omfattar fyra års studier och har följande innehåll:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktik, ledarskap, bedömning och betygssättning, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 150 hp
Här ingår kurser i svenska, matematik, engelska, samhällsorientering och naturorientering. Du skriver också två examensarbeten om 15 hp vardera, inom två av de ämnen som ingår i utbildningen.

I flera av kurserna ingår så kallade verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar), som är förlagda till någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
VFU integreras både i UVK och i ämnesstudierna. VFU är en viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolor och att delta i lärares olika arbetsuppgifter. Du som läser till grundlärare gör din VFU på någon av de övningsförskolor som Högskolan samarbetar med.
Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11302
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Åsa Bengtsson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2018

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2017-10-28