Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Biomedicin - inriktning träningsfysiologi 180 hp

Om programmet

Vill du veta mer om människans biologi från cellen till hela människokroppen? Vill du också få kunskap om hur träning och fysisk aktivitet påverkar funktion, prestationsförmåga och hälsa? Då är Biomedicin – inriktning träningsfysiologi något för dig. Denna utbildning passar dig som är intresserad av hur kroppen fungerar, vad som sker vid olika hälsoproblem och hur ett aktivare liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

– Lärmiljöer – labb och träningslokaler

– Förstå kroppen från cell till rörelse

– Unik utbildning i Sverige


Inom Biomedicin - inriktning träningsfysiologi studerar du kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå. Utbildningen har en naturvetenskaplig bas med cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi och sjukdomslära, vilken byggs på och integreras med bland annat nutrition, träningsfysiologi, träningslära och praktiska tillämpningar som berör fysisk träning.

En biomedicinare med inriktning träningsfysiologi studerar fysisk aktivitet och träning ur ett naturvetenskapligt perspektiv med fokus på människors hälsa, samt människokroppens förmåga att anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i kvalificerade laborativa moment både på cell- och helkroppsnivå. Delar av undervisningen sker i laborations- och träningslokaler på campus. Under utbildningen gör du praktik inom valfri biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet, samt genomför en experimentell studie inom ämnesområdet som examensarbete.

Efter utbildningens slut har du även möjlighet att ta en internationell licens via National Strength and Conditioning Association (NSCA), som Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS) för att kunna arbeta med människor som tränar enskilt eller i grupp.

Examen
Kandidatexamen


Arbetsområden
Efter avslutad examen kan du jobba i privata biomedicinska laboratorier och testlaboratorier, eller inom verksamheter med produkter och tjänster som används för att förebygga eller behandla hälsoproblem. Du kan till exempel arbeta som hälsovägledare, fystränare, testledare för idrottare, friskvårdsinstruktör och produktspecialist inom medicinska eller träningsrelaterade branscher. En annan möjlig karriärväg är att gå en kompletterande, ettårig utbildning till biomedicinsk analytiker med legitimation för att jobba på sjukhus.

Studier utomlands
Utöver Högskolans internationella samarbeten, har biomedicinprogrammet avtal med bland annat Worcester University, Storbritannien, där du kan söka en utbytesplats. Du kan även skriva ditt examensarbete utomlands. Till detta finns stipendier att söka.

Övrigt
Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska och inslag av engelska kan förekomma i alla kurser.

Innehåll

Följande kurser läses inom biomedicin - inriktning träningsfysiologi:

Anatomi och fysiologi* 15 hp (1-30) G
Kemi* 15 hp (1-30) G
Biokemi * 7,5 hp (1-30) G
Cellbiologi och mikrobiologi* 7.5 hp (1-30) G
Funktionell anatomi* 7,5 hp (31-60) G
Biokemi* 7,5 hp (1-30) G
Träningslära* 7.5 hp (31-60) G
Träningsfysiologi* 7.5 hp (31-60) G
Träningsfysiologiska laboratoriemetoder* 7.5 hp (31-60) G
Cellfysiologi* 7.5 hp (31-60) G
Epidemiologi och biostatistik* 7.5 hp (1-30) G
Patofysiologi och farmakologi* 7.5 hp (31-60) G
Molekylärbiologi och immunologi*7,5 hp (31-60) G
Sportbiomekanik* 7,5 hp (31-60) G
Idrottsnutrition* 7,5 hp (31-60)
Idrottspsykologi 7.5 hp G
Praktisk professionell träning* 7.5 hp (31-60) G
Biomedicinska mätmetoder* 7,5 hp (31-60) G
Fördjupad tränings och näringsfysiologi * (61-90) 7,5 hp G
Vetenskapsteori, metod och etik* 7.5 hp (61-90) G
Examensarbete inom biomedicin* 15 hp (61-90) G
Valfri kurs inom ämnesområdet 7,5 hp (1-30) G

* Ingår i huvudområdet biomedicin
G=Grundnivå

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10015
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (områdesbehörighet 3).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A3).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-12-11